Møde om AKTIV NATUR FOR ALLE i Filskov

Til alle borgere i Filskov og omegn.

Som det nok er de fleste bekendt har Filskov fået fondsmidler til et sundhedsprojekt i størrelsesordenen 2,3 mill. Disse penge skal nu ud og arbejde i de kommende 1½ – 2 år i lokalområdet. Filskov deltager ikke med egentlige midler i projektet, men med frivilligt arbejde i form af koordination, lokalkendskab og medplanlægning af de enkelte projekter.

Vedhæfter en indbydelse fra projektleder ved Billund Kommune, Lea Kromann-Gallop til alle i byen om “Kick off-møde” mandag d. 1. maj kl. 16.30 – 18 i Viadukthallen.

Ved mødet kan man få yderligere informationer og også melde sig til de enkelte projekter med en hjælpende hånd. For nok har vi fået midlerne, men gennemførelsen er også afhængig af deltagelse af lokale frivillige ildsjæle i et vist omfang.

Nogle af projekterne egner sig til deltagelse af skolebørn, idet de er undervisningsrelaterede. Derfor deltager Filskov Friskole også i et vist omfang i projektet.

På gensyn d. 1. maj i Viadukthallen og vær med til at gøre dit lokalområde endnu mere attraktivt.

Venlig hilsen Johan Andersen. Formand for Kontaktudvalget.

Læs mere her: Kick off møde 1. maj 2017

Millionstøtte til at synliggøre Filskovs natur

Borgerne i Filskov er tovholdere i et nyt stort projekt, hvor visionen er at skabe et sammenhængende netværk af tilgængelige stier og aktiviteter med naturen i centrum og knytte det sammen med den centrale bykerne.
Læs pressemeddelelse om projektet her: Aktiv-natur-for-alle-Filskov.pdf

Børnene fra Filskov Friskole er i forvejen storforbrugere af naturen i og omkring byen, men de glæder sig alligevel helt vildt til de nye aktivitetsmuligheder som de nye stier vil medføre.

 

 

Vandværket meddeler

Fredag morgen den 18. november 2016 konstateredes et ledningsbrud på Blåhøjvej ved Viadukthallen. 

Reparationsarbejdet har været i gang fra morgenstunden.
Arbejdet indebærer lukning for vandet i en del af Filskov by.
Opgaven forventes afsluttet i løbet af dagen.

Seneste: Ved 14-tiden var arbejdet afsluttet.