Filskov Pensionistforening – Udflugt

Halvdagstur til bl. a. Silkeborg Rovfugleshow d. 17. august
Afgang fra Filskov Kirke kl. 12.30
Fra Them kører vi videre til en landbohave.
Pris for medlemmer 400,- kr.  -  for øvrige er prisen 600,- kr.
inkl. eftermiddagskaffe og aftensmad.
Sidste tilmelding d. 14. aug. til Elisabeth – ring eller send en sms på 2331 5983

Filskov Vandværk meddeler

Fredag formiddag den 13/5 er i Åbrinkenområdet konstateret meget svagt tryk på vandforsyningen. Vandforsyningen er derfor afbrudt i nogle timer med henblik på reparation. Midt på dagen eller først på eftermiddagen forventes vandforsyningen at være normal igen.

Ildsjæleværksted I Filskov

Ildsjæleværksted
Ressourcer og penge til lokale udviklingsprojekter

Er du frivillig? Arbejder du med udvikling i lokalsamfundet?
Er dit lokalsamfund en landsby eller et landdistrikt?
Billund Kommune inviterer landdistrikternes frivillige til Ildsjæleværksted
om fundraising og nye finansieringsformer:
Torsdag den 25. februar 2016 kl. 18-22 i Viadukthallen, Blåhøjvej 10, Filskov
Værkstedet er gratis og bliver faciliteret af ekstern landdistriktskonsulent
Mona Hviid fra Landliv A/S, der gennem oplæg og opgaver formidler
konkret viden om, hvordan I finder ressourcer og penge til jeres næste
lokale udviklingsprojekt.
Invitationen udspringer af den nye Landdistriktspolitik, hvor
Billund Byråd sætter fokus på lokale frivilliges kompetenceudvikling.
Af hensyn til forplejning – Vi byder på sandwich og kaffe –  skal vi
bede om din tilmelding senest fredag den 19. februar 2016
på e-mail workshop1@billund.dk eller til Konny Elbæk på tlf. 79 72 70 74.

Filskov Friplehjems Venner – Sangaften

Sangaften for beboere, pårørende, frivillige,
pensionister og andre interesserede på   
Filskov Friplejehjem Torsdag d. 11. februar 2016 kl. 19.00
Musik og sang ved vintertide

Traditionen tro kommer far og søn Bjarne og Ronni Olesen
Kom og vær med til en musikalsk oplevelse.

Entre: 25 kr. for kaffe og brød (dog ikke beboere)
Af hensyn til køkkenet, er tilmelding nødvendigt
Til Dorte på tlf.: 79501322 
eller Anita på tlf.: 79501300 ( 08.00 – 14.00 )