Info om lokal genbrugsplads i Filskov

Filskov får i foråret 2017 sin egen genbrugsplads
på Industrivangen, hvorefter vi kun i særlige tilfælde skal køre helt til
Ribe Landevej for at aflevere ting til genbrug.

Det bliver en kommunal genbrugsplads, men vi beboere kan få indflydelse
på udformningen, og hvad pladsen yderligere kan bruges til.

Se mere om projektet på Filskov genbrugsplads side:
http://filskov.infoland.dk/forsyning/genbrugsplads/

 

Daniel Elmo på Filskov Sognegård

Musikalsk foredrag med Danni Elmo på Sognegården i Filskov.Elmo
I sit foredrag fortæller Danni åbent og ærligt om sit liv med ADHD – på kanten, på toppen og på bunden.
Historien om Danni’s barndom er ikke for børn. Hans liv har til tider været helt ubærligt – men han har båret det alligevel. Danni er i dag 30 år, og har prøvet det meste.
Sted: Filskov Sognegård.
Tid:   Torsdag d. 6. okt. kl. 19.
Pris:  75 kr. incl. ost og rødvin.
Billetter kan købes på
www.filskov-if.dk fra uge 38 eller ved indgangen.
På gensyn
Filskov Friskole & Børnehave og Filskov Idrætsforening
Læs mere her: Danni Elmo

Filskov Vandværk meddeler

Fredag formiddag den 13/5 er i Åbrinkenområdet konstateret meget svagt tryk på vandforsyningen. Vandforsyningen er derfor afbrudt i nogle timer med henblik på reparation. Midt på dagen eller først på eftermiddagen forventes vandforsyningen at være normal igen.

Ildsjæleværksted I Filskov

Ildsjæleværksted
Ressourcer og penge til lokale udviklingsprojekter

Er du frivillig? Arbejder du med udvikling i lokalsamfundet?
Er dit lokalsamfund en landsby eller et landdistrikt?
Billund Kommune inviterer landdistrikternes frivillige til Ildsjæleværksted
om fundraising og nye finansieringsformer:
Torsdag den 25. februar 2016 kl. 18-22 i Viadukthallen, Blåhøjvej 10, Filskov
Værkstedet er gratis og bliver faciliteret af ekstern landdistriktskonsulent
Mona Hviid fra Landliv A/S, der gennem oplæg og opgaver formidler
konkret viden om, hvordan I finder ressourcer og penge til jeres næste
lokale udviklingsprojekt.
Invitationen udspringer af den nye Landdistriktspolitik, hvor
Billund Byråd sætter fokus på lokale frivilliges kompetenceudvikling.
Af hensyn til forplejning – Vi byder på sandwich og kaffe –  skal vi
bede om din tilmelding senest fredag den 19. februar 2016
på e-mail workshop1@billund.dk eller til Konny Elbæk på tlf. 79 72 70 74.

Filskov Friplehjems Venner – Sangaften

Sangaften for beboere, pårørende, frivillige,
pensionister og andre interesserede på   
Filskov Friplejehjem Torsdag d. 11. februar 2016 kl. 19.00
Musik og sang ved vintertide

Traditionen tro kommer far og søn Bjarne og Ronni Olesen
Kom og vær med til en musikalsk oplevelse.

Entre: 25 kr. for kaffe og brød (dog ikke beboere)
Af hensyn til køkkenet, er tilmelding nødvendigt
Til Dorte på tlf.: 79501322 
eller Anita på tlf.: 79501300 ( 08.00 – 14.00 )