Aflysning af ekstraordinær generalforsamling i FILSKOV SOGNS BORGERFORENING

Ekstraordinær generalforsamling indkaldt til den 19/8 2012 er udskudt til april 2013.
Årsagen er, at vi arbejder på overdragelse af Borgerforeningens midler og opgaver.
Indtil da er foreningen helt passiv på andre områder. Banko, julebelysning og juletræsfest gennemføres ikke, og der opkræves ikke kontingent i efteråret 2012.
Vor webside er opdateret.