Billund Landdistriktsråd vælgermøde

Billund Landdistriktsråd  inviterer tilvælgermøde.
Mandag 2. okt. 2017, kl. 19 – 21.30 i Bakkehallen i Hejnsvig.
Bakkevej 9, 7250 Hejnsvig

Program:
19.00:  Velkomst ved formand, Johan Andersen
19.10:   Indledning ved lokalredaktør JV, Andreas Bjerre.
19.15:   Hvad med turismen i Billund Kommune? – Johan Andersen
19.45:  Hvordan binder vi Billund Kommune sammen?  – H.P. Simonsen
20.15:  Kaffe – tag selv.
20.45:  Sanering og byfornyelse! Om mulighederne for at forbedre
boligstandarden i de mindre byer – Ole J. Gram.
21.15:  Afrunding ved Andreas Bjerre.
Alle interesserede er velkomne.
Bestyrelsen.