Fejl på dele af Filskov Fællesantennes net.

Der har i perioder og senest 3 gange den 31/1 været afbrydelser på sendenettet.
Fejlen skyldtes en fejl i en elektrisk komponent. Fejlen er nu udbedret vi håber
hermed problemet er løst.
Bestyrelsen