Filskov Friplehjems Venner – Sangaften

Sangaften for beboere, pårørende, frivillige,
pensionister og andre interesserede på   
Filskov Friplejehjem Torsdag d. 11. februar 2016 kl. 19.00
Musik og sang ved vintertide

Traditionen tro kommer far og søn Bjarne og Ronni Olesen
Kom og vær med til en musikalsk oplevelse.

Entre: 25 kr. for kaffe og brød (dog ikke beboere)
Af hensyn til køkkenet, er tilmelding nødvendigt
Til Dorte på tlf.: 79501322 
eller Anita på tlf.: 79501300 ( 08.00 – 14.00 )