Filskov Friskole er en realitet.

Filskov Friskole er nu en realitet med 115 indskrevne børn til starten af skolen i august 2012. Endnu mangler der at blive indskrevet børn i børnehaven. Dette sker i marts måned.

En hel masse frivillige hjælper bestyrelsen med at få projektet op at stå. Der bliver lige nu arbejdet med færdiggørelse af købet af skolen, planlægning af renovering af lokaler til 8. kl., renovering af skolegården samt endelig opslag af stillinger til skole og børnehave. Foråret byder på indsamling af midler til Friskolen inden det hele kan skydes i gang til august.