Filskov Lokalhistoriske Arkiv

Årsmøde/ generalforsamling.
Tirsdag d. 20. februar 2017 kl. 19.00 i arkivets lokale,Viadukthallen.
Vi viser billeder fra togudstillingen i nov. 2017
Arkivet er vært med kaffe / the og brød.
Alle er velkomne.
Bestyrelsen