Filskov pensionistforening – dato rettelse

Datoen for vor udflugt til Pels Auktionen fra 18. april til 17. april.
se nærmere under [Ældre][Filskov Pensionistforening].