Filskov Sogns Borgerforening er nedlagt

Nedlæggelsen af borgerforeningen fandt sted på en ekstraordinær generalforsamling på Sognegården den 22. januar 2013. Syv personer deltog i gravlæggelsen, der fandt sted blot 21 dage før, foreningen ville være fyldt 100 år. Nedlæggelsen skete, fordi de ledige pladser i bestyrelsen ikke kunne besættes med nye medlemmer.
Opgaver og kapital overdrages derfor til Kontaktudvalget.
Den afgående bestyrelse takker alle borgere for samarbejdet i årene, der gik.
PS: Se mere på vor webside andetsteds på dette websted.