Drift

Drift af vandværk og forsyning gennem ledningsnet til stikstophaner
varetages af Andelsselskabet Filskov Vandværk v/ bestyrelsen.

 1. Fejlmelding: Oplysning om driftsforstyrrelse, brud på ledning eller andre tekniske forhold
  rettes til foreningens formand, næstformand eller driftsleder – Klik her
 2. Ny tilslutning: Henvendelse om ny tilslutning og køb af andel (medlemskab) sker også til formand eller næstformand, der oplyser om priser, regler og praktiske forhold. Seneste prisliste er FVand Takstblad 2016, som også gælder i 2017.
 3. Vandkvalitet: Prøver af vandets kvalitet tages af Højvang Laboratorier.
  Seneste prøve:
   2016-03-02 FV boringskontrol.
 4. Før gravearbejde: Husk at undersøge ledningsnettets placering før gravearbejde.
  Pdf-fil med kort kan fås fra LER
  (det fælles LEdnings-Register) – Klik her
  Ved selvbetjening kan du også se vores kort – Klik her