Filskov Genbrugsplads

Ikke flere mursten og tegl på genbrugspladsen i Filskov!
6.11.2018
Asbestholdigt affald, porcelæn og andre fejlsorterede genstande finder
desværre stadig vej ned i containeren til mursten og tegl.
Det er en bekostelig affære for både økonomi og miljø, da affaldet skal
deponeres i stedet for at kunne genanvendes.
På baggrund af dette er der blevet truffet en politisk beslutning om at
fjerne den problematiske container, og det vil ikke længere være
muligt at aflevere mursten og tegl på genbrugspladsen i Filskov.
Mursten og tegl samt andre typer af byggeaffald skal fremover
afleveres på genbrugspladserne i Grindsted eller Billund.
For at forbedre sorteringen af det afleverede affald er det besluttet at
opsætte overvågningskamera. Kommunen vil fremadrettet kontakte
de brugere, som via overvågningen kan ses, ikke har brugt pladsen
korrekt.
—————————————————————————————

Se “En hilsen fra genbrugsvejlederne juli 2018” her: Genbrugsplads_juli_18

Filskov Genbrugsplads er den første af sin art i hele Danmark.

Pladsen blev indviet den 23. september 2017
Genbrugspladsen er døgnåben.

Genbrugsvejlederne  er på pladsen fredage fra 14.30-15.30 og lørdage fra 10.30-12.
Hver tirsdag fra ca. 10-12 vil der ligeledes være en medarbejder fra Billund kommune.

Der er 18 affaldstyper, som kan afleveres her, og ved hver container står skilte, der med billede viser, hvad man må komme i containeren.
Se sorteringsvejledningen her.

OBS!
Kemikalier, spildolie, elektronik og større mængder byggeaffald skal afleveres på de store genbrugspladser i Grindsted eller Billund.