Filskov Genbrugsplads

Har du lyst til at melde dig som genbrugsvejleder?
Send venligst en mail til: filskovgenbrug@outlook.dk
Så vil vi hurtigst muligt kontakte dig.


Status februar 2019
Det, vi som vi har advaret mod, nemlig den sløsede sortering, fik konsekvenser. Pladsen har mistet containeren til Mursten og Tegl. Det positive er så, at brugerne nu gør sig mere umage, for vi skal om muligt forhindre, at vi mister flere muligheder for at kunne aflevere vores ”affald” her i Filskov.
Det er også vores indtryk, at de allerfleste er af samme mening som os vejledere. Mange har lyttet, og det er ved at gå op for Filskovborgerne, at genbrug er nødvendig. Ressourcerne er ikke ubegrænsede.
Man bliver da overrasket over, hvor meget vi hver især lægger i affaldsbeholderne derhjemme, og hvor meget vi har brug for at aflevere her på genbrugspladsen. Affaldsbeholderne derhjemme skal vi selvfølgelig stadig bruge. Husholdningsaffald hører i al fald ikke til på genbrugspladsen.
Genbrugspladsen er heller ikke en legeplads. Børn må ikke selv opholde sig på pladsen, men måske er problemet nu løst, efter at vi har fået overvågning. Overvågning har vi ønsket helt fra planlægningsfasen. Nu har man lyttet til os, og vi blev de første her i kommunen, der fik kamera sat op.
Man bliver kontaktet af kommunen, hvis man ikke overholder de opstillede regler. På Affalds-ABC’en, som hænger på bagvæggen ud mod pladsen, kan man få afklaret, om emnet må afleveres her eller skal på en af de 2 store pladser, i Billund eller syd for Grindsted.
Hvor mange husker på, at kommunen, det er jo os borgere?
Vi skal dække de udgifter, der bliver, når vi ikke sorterer rigtigt. Sætter du blot dit elektronik, kemikalier, store møbler eller emner, der hører under begrebet ”Deponi” (se Affalds-ABC andet sted her på hjemmesiden), ja, så skal det afhentes, og hermed pålægger du dig selv og alle os andre borgere en udgift.
Hvad skal vi også blive bedre til?
* at folde papkasserne ud
* at lukke lågerne på containerne – det står jo også på siderne!
* at putte øldåserne i aluminiumsbeholderen inde i den store skibscontainer –
det står også på jerncontaineren
* at lægge haveaffaldet så tæt på volden som muligt, for så er der plads til meget, meget mere.

Containerne til indendørs- og udendørs træ volder os alle problemer. På det store skilt sidder der et mindre, som kan være dig en hjælp

 

OBS: Imprægnering kan være farveløs

Flere genbrugsvejledere
Vi har brug for flere, der går ind for genbrugsideen og derfor gerne vil være en del af vejlederteamet her i Filskov. Gerne fordelt over hele byen.
Det er nemlig ikke en uoverkommelig opgave at bidrage
til alles bedste.
Ingen har meldt sig indtil nu.

Forklaringerne har været:
– at man går på arbejde
– at man har børn
– at man selv/familien går til sport
– at man har andre tillidshverv
men måske er det den gruppe, der har mest gavn af denne plads, da der spares tid og benzin!
Vi vover den påstand, at næsten alle kunne være med i vores team, da vi altid kan tilpasse vagten og hyppigheden til den tid, du kan afse. Vi har nu vagten hver 5. uge i i 2½ time fordelt på 2 dage. Oftere bliver det ikke. Filskov er den by, der har færrest genbrugsvejledere. Tænk, om vi fik en ”venteliste”.
Kunne hver vej være repræsenteret på sådan en liste?
Vi vil være taknemmelig, hvis du tilbyder din hjælp.

Du kan kontakte os på mailadressen filskovgenbrug@outlook.dk
Jens Peter, Poul, Finn, Leif, Jens Erik og Birgit
Genbrugsvejledere


Ikke flere mursten og tegl på genbrugspladsen i Filskov!
6.11.2018
Asbestholdigt affald, porcelæn og andre fejlsorterede genstande finder
desværre stadig vej ned i containeren til mursten og tegl.
Det er en bekostelig affære for både økonomi og miljø, da affaldet skal
deponeres i stedet for at kunne genanvendes.
På baggrund af dette er der blevet truffet en politisk beslutning om at
fjerne den problematiske container, og det vil ikke længere være
muligt at aflevere mursten og tegl på genbrugspladsen i Filskov.
Mursten og tegl samt andre typer af byggeaffald skal fremover
afleveres på genbrugspladserne i Grindsted eller Billund.
For at forbedre sorteringen af det afleverede affald er det besluttet at
opsætte overvågningskamera. Kommunen vil fremadrettet kontakte
de brugere, som via overvågningen kan ses, ikke har brugt pladsen
korrekt.
—————————————————————————————

Se “En hilsen fra genbrugsvejlederne juli 2018” her: Genbrugsplads_juli_18

Filskov Genbrugsplads er den første af sin art i hele Danmark.

Pladsen blev indviet den 23. september 2017
Genbrugspladsen er døgnåben.

Genbrugsvejlederne  er på pladsen fredage fra 14.30-15.30 og lørdage fra 10.30-12.
Hver tirsdag fra ca. 10-12 vil der ligeledes være en medarbejder fra Billund kommune.

Der er 18 affaldstyper, som kan afleveres her, og ved hver container står skilte, der med billede viser, hvad man må komme i containeren.
Se sorteringsvejledningen her.

OBS!
Kemikalier, spildolie, elektronik og større mængder byggeaffald skal afleveres på de store genbrugspladser i Grindsted eller Billund.