Filskov Genbrugsplads

27. juli 2017
Infomøde om Borgernes Genbrugsplads der bliver en realitet.

• Kommunen etablerer en ny genbrugsplads i Filskov. Det skal ske i et tæt samarbejde, og det er jer borgere,
som
skal drive og videreudvikle den for at skabe en unik og lokal genbrugsplads
• Alle frivillige får en genbrugsvejleder-uddannelse
• Vær med til at skabe aktiviteter på pladsen, så flest mulig kommer til at få glæde af pladsen.
   F.eks. må alle brugere og ikke mindst den lokale genbrugsforretning hente effekter placeret i byttezonen
• Bidrag med det, du kan.
• Vær med til at skabe Fællesskab. Genbrug er vigtig for os alle sammen, for miljøet og for fremtiden.

Infomødet er sidste mulighed for at komme med i opstarten af det første genbrugsvejlederhold,
så mød op den 16/8 kl. 19.00 i Viadukthallen, Filskov Kultur- og Aktivitetshus. Vi forventer at mødet slutter cirka kl. 20.30.
Du er selvfølgelig også velkommen, hvis du blot er nysgerrig.
Billund Kommune.

15. marts 2017: Udskydelse af ibrugtagning
Billund kommunes afd. for Virksomhed og Affald har nu oplyst, af etableringen af genbrugspladsen bliver forsinket, da den endelige udformning af pladsen tidligst kan blive behandlet af byrådet ultimo april 2017.

Her i begyndelsen af februar 2017 er man i gang med finpudsning af indretningen af vores kommende genbrugsplads her i Filskov, og brugergruppen har været samlet flere gange og har prøvet at få pladsen indrettet med de sektioner, som vi mener, er aktuelle for os.

Vi har også forsøgt at gøre pladsen fremtidssikret og har foreslået, at der også etableres en ”bil-pusle-plads” med vand fra en regnvandstank, støvsuger og luft, idet vi forudser, at vi om få år ikke længere får lov til at rengøre vore biler på bopælen. Dette er allerede forbudt i vore nabolande, og overtrædelse straffes med høje bøder. Vores forslag er desværre blevet afvist af økonomiske grunde.

Vi har også ønsket fotocelle ved indgangen og lys på pladsen (solcellelys og censorlamper). Dette er ligeledes afslået med samme begrundelse.

Vi skal fortsat beholde vores grønne, tohjulede affaldsbeholder til papir, pap, plastik, glas og (småt) metal, men får også mulighed for at aflevere det på genbrugspladsen, men vi kan fremover spare turen til genbrugspladsen på Ribe Landevej, når vi vil aflevere:
batterier – lyskilder – tekstiler (kassabelt) – porcelæn – aluminium – metal – brandbart – træ (opdelt i behandlet/ubehandlet). Murbrokker står også på den liste, som vi senest har modtaget.

Den sektion, som vi tror, vil blive hilst velkommen af flest, er haveaffald. Her er tid og km at spare.

Vi skal hver især sørge for at rydde op efter os, når vi benytter genbrugspladsen, og ikke mindst være omhyggelige med at aflevere i de korrekte beholdere. Dette er vigtigt for at kunne genbruge ”råvarerne”. Mangel på grundstoffer er allerede en realitet, og uden genbrug vil vore udgifter til renovation uden tvivl stige.
Det påhviler beboerne her i Filskovområdet at holde opsyn med pladsen. Kommunen vurderer, at der er brug for 3-5 personer i 3-5 timer ugentlig på genbrugspladsen. Man bestemmer selv, hvornår man i løbet af dagen vil være der.

For at løse opgaven, må hele byen retfærdighedsvis deltage, og vi mener derfor, at det må være muligt, at hver af de 16 grupper, som byen er delt op i, når der dystes til Viaduktfesten, udpeger 3 deltagere, men hvis der allerede nu skulle sidde er par personer, som kunne tænke sig at deltage i det frivillige arbejde omkring den nye genbrugsplads, er I mere end velkommen til at kontakte: Søren Laustsen på 7534 8144 eller Leif Lindeløv på 3013 6962.

Der arbejdes i øjeblikket på at få opbygget en kort uddannelse for de frivillige, så de er godt klædt på og er trygge ved at hjælpe til på genbrugspladsen. Uddannelsen skal opkvalificere de frivillige til at blive genbrugsvejledere.

Filskov får i foråret 2017 sin egen genbrugsplads
på Industrivangen, hvorefter vi kun i særlige
tilfælde skal køre helt til Ribe Landevej for at aflevere.
Derfor inviterede Billund Kommune til
orienteringsmøde d. 9. juni 2016 Viadukthallen.

Det bliver en kommunal genbrugsplads, men vi beboere kan få indflydelse på udformningen, og hvad pladsen yderligere kan bruges til.
Derfor kunne man på orienteringsmødet melde sig, hvis man
kunne tænke sig at være med i en arbejdsgruppe, i første omgang i etableringsfasen.

Det blev:
Bøje Elbæk, Omme Landevej 10
Leif Lindeløv, Gyvelvænget 29
Søren Laustsen, Engdraget 10
Preben Mikkelsen, Bredsten Landevej 197
Birgit Rasmussen, Åbrinken 4

Filskov Friskole vil også benytte genbrugspladsen i undervisningen, så derfor er Johan Andersen også involveret i projektet.
Pladsen kan tilpasses hen ad vejen efter vore affaldsmængder og de ideer til benyttelse af det resterende areal, der måtte komme.
Arbejdsgruppen tager derfor gerne imod alle gode ideer til hvilke funktioner, vi her i Filskov vil have på vores genbrugsplads.

Info om lokal genbrugsplads i Filskov fra afd. for Virksomhed og Affald, Billund Kommune:

Kære borgere
Tak for sidst! Hermed en kort opdatering på jeres lokale genbrugsplads. Hen over sommeren har vi arbejdet på det helt rigtige koncept for jeres lokale plads.
Til borgerinddragelsen før sommeren meldte en arbejdsgruppe sig. De har haft et møde i starten af september med projektteamet bag genbrugspladserne. På mødet blev konceptet præsenteret, og gruppen kom med input og støtter konceptet.
Der var på mødet enighed om, at forslaget til pladserne bliver ubemandede og døgnåbne, så det bliver muligt for jer borgere at komme af med fx haveaffaldet på alle tider af døgnet.
Der var enighed om, at Billund kommune giver simple rammer, i det omfang økonomien tillader det, for funktioner som hyggeområde, bytteområde og et reparationsområde, og at borgerne står for at skabe aktiviteter og hygge på pladsen.

Jeres arbejdsgruppe foreslog:
at en frivillig gruppe tager på inspirationsture til andre frivilligt drevne pladser for at se hvordan aktiviteter og frivillige er med til at skabe pladserne der.
Jeres plads er skabt til at kunne blive udviklet, således at jeres fremtidige gode idéer kan blive ført ud i livet efter 3 måneder, 6 måneder eller 2 år. Hvordan og hvad der skal udvikles på, er op til jer i lokalsamfundet.
Jeres plads bliver ikke lige så omfangsrig i forhold til affaldstyper som Billund og Grindsted genbrugsplads, men bliver linket mellem jeres nuværende sorteringsløsning (den grønne affaldsspand, som ikke bliver berørt) og Grindsted genbrugspladsen (som kan tage i mod, og professionelt håndtere, alle slags affaldstyper).
Derfor bliver det muligt for jer at aflevere disse typer af affald: batterier, lyskilder, glas, alu-dåser, metal, træ, impregneret træ, hård og blød plast, brændbart, haveaffald, murbrokker og tekstiler (dem der ikke kan sendes til genbrugsforretningen).

Vi arbejder nu videre med skitsen og konceptet og vurderer nu også på de økonomiske forhold for jeres plads og vender tilbage med mere nyt senere på året.
De bedste hilsner
Billund Kommune & WorldPerfect

Hvis du ønsker at vide mere kan du kontakte dit lokalråd eller projektleder
Nils Nordholm fra Billund Kommune, tlf: 7972 7095