Filskov Jagtforening

Foreningens formål:
At samle medlemmerne om de forskellige aktiviteter.
Flugtskydning
Hundetræning
Riffelskydning
Og forskellige former for jagt.
Antal medlemmer: 111 personer
Sådan bliver man medlem:
Ring til kasserer Ib Hansen på tlf. Tlf. 2629 7125
jagtlogo.jpg (55684 bytes)
Bestyrelse: Formand: Søren Jacobsen, Filskov  Tlf.: 2090 2753
Kasserer:  Ib Hansen, Glerupvej 5, Urup, 7200 Grindsted, Tlf. 2629 7125
Næstformand: Torben Thomsen, Trædemarkvej 5, Filskov 7200 Grindsted, Tlf. 2530 2726
Sekretær: Karlo Horsted Madsen, Filskov Tlf. 4010 8463
Suppleant: Keld Larsen, Stationsvej 51, 7200 Grindsted, Tlf. 2428 7806
Redaktør af medlemsbladet: Mikael Lind, Tlf. 5125 1515, email: linds@altiboxmail.dk
Info/Kontaktudvalg: Carsten Rosengreen, Stilbjergvej 31, Elkjær, 7323 Give Tlf. 5171 8818
Hundetræning  Tanja Brink – Tlf.: 2287 6561
– se mere på
www.hundetraening-filskov.dk
Medlemsblad
2017
Se medlemsblad for 2017
Foreningens historie:
Filskov Jagtforening blev dannet i 1932 af bagermester Chr. Jensen og amtsrådsmedlem H. Christensen
Den første bestyrelse:
Formand: Chr. Jensen
Næstformand: Grd. H. Nørregaard
Kasserer: K. Mikkelsen
Sekretær: H. Christensen og P. Egeskov Jensen.

Flugtskydning:
4. Marts 2017 (Lørdage) – Blåhøj Skydecenter – træning – Åben kl. 13.00 – 15.00.
Øvrige træningslørdage – d. 11. marts, 18. marts og 25. marts

Flugtskydning:
6. april 2017 (Torsdage) – Blåhøj Skydecenter – Træning – Åben kl. 18:00 – 21.30.
Herefter hver torsdag. I august skydes der tirsdage og torsdage – Åben kl. 18.00 –
21.30. I september skydes igen hver torsdag – Sidste træningsdag d. 28. september
Undtaget: Torsdag d. 13. april, hvor der i stedet skydes onsdag d. 12. april. Og igen
torsdag d. 25. maj, hvor der skydes onsdag d. 24. maj.

Riffelskydning:
1. April 2017 – Ndr. Hede trænes kl. 09.00 – 11.00. Herefter trænes på flg. lørdage.
Lørdag d. 8. april – Lørdag d. 22. april – Lørdag d. 6. maj – Lørdag d. 13. maj. August:
Lørdag d. 12. Aug. – Lørdag d. 19. Aug. Pris – kr. 20,- pr. gang.
Husk gyldig jagttegn og våben tilladelse.

Tema aften.
6. April 2017 kl. 19:00 (Torsdag) – Aften med Vildtager, fodering og tøj som tema, en
aften med Karsten Bessmann, indehaver af “Vildtfodring.DK” Se beskrivelse side 27.

Riffelpokal skydning:
22. april 2017 (Lørdag) – Ndr. Hede – Træning kl. 09.00. Pokalskydning afholdes ca. kl.
10.00. Der afgives 2 liggende, 2 siddende, 2 stående. Pris kr. 20,- for indskydning og kr.
20,- for deltagelse i pokalskydningen.

Brunch:
16. maj 2017 – Brunch fra kl. 09.00 – 10.30 i Jette og Ove Svendsen, Høgelundvej 52,
7323 Give. Alle interesserede er velkommen. Kaffe og rundstykker a kr. 25,- pr. person.
Kom og fortæl hvad du har oplevet om morgenen. Har du nedlagt en buk, vil vi
selvfølgelig gerne se den.

Pokalskydning:
16. juni 2017 (Fredag) – Blåhøj Skydecenter kl. 18.00. Kun medlemmer af Jagtforening
kan deltage. Der skydes i flg. rækker: Mester, – A-, B-, og ungdomsrækker. Derudover
skydes der bagduer (5 doubleer), trap og ande-skydning. Der kan købes pølser og brød
mm. som normalt.

Banen Rundt:
30. Juni 2017(Fredag) En dag med mulighed for fællesskab og konkurrence, og hvor
skydefærdighederne sættes på prøve. Se beskrivelse side 20

Fiskekonkurrence:
11. august 2017 (Fredag) – Filskov Fiskesø – fra kl. 16.30 – 20.30. Der er præmie til de
største fisk i børne- og voksengruppen. Der er ligeledes trøstepræmie til mindste fisk.
Pris: Medlemmer + familie – kr. 75,- pr. stang. Andre – kr. 125,- pr. stang. Der kan købes
pølser og brød, samt øl og vand

Familietur:
25. august 2017 (Fredag) – Familietur til Hejnsvig for at se vildtager og udsætning af
agerhøns mv. . Se beskrivelse side 37.

Krage- / skadeben.
31. december 2017 – Er seneste aflevering af krage- / skadeben – Afleveringen sker til
Keld Larsen, Stationsvej 51, Filskov. Se i øvrigt regler anden steds i bladet.

Generalforsamling:
18. januar 2018(Torsdag) – Afholdes der ordinær generalforsamling – kl. 19.30 i FDF
Multihuset. Dagsorden iflg. lovene. Foreningen er vært ved bid brød og drikkelse. Se
omtale side 28

Reguleringsjagt:
24. februar 2018 (Lørdag) – HVIS – der er behov for en reguleringsjagt på ræve.
Se omtale side 18

Hvis du har overskud af vildt, krager eller andet jagtudbytte,
vil vi meget gerne have/købe dette til hundetræning.

Kontakt venligst Tanja Rønhoff Brink, tlf. 22876561.

Skriv et svar