Generalforsamling flyttet

Filskov Energiselskab
Indkalder til ordinær generalforsamling den 10. oktober 2012 kl. 19.30 på Filskov Kro.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Den tidligere annoncerede generalforsamling den 25/9 er aflyst.
Bestyrelsen