Ny Landdistrikspolitik i høring

Byrådet i Billund Kommune vedtog den 24. marts at sende en ny
Landdistriktspolitik for Billund Kommune i høring. 
Du finder forslaget her www.billund.dk/landdistrikter/hoering
Folder om forslaget kan henter her: Landdisttrikspolitik (Høring)

Høringsperioden er fra:  Mandag den 13. april til onsdag den 6. maj.
Høringssvar sendes til landdistrikter@billund.dk
Eller til: Strategi & Udvikling, Jorden Rundt 1, 7200  Grindsted
Der holdes borgermøde om Landdistriktspolitikken i
Bakkehallen i Hejnsvig onsdag den 15. april klokken 17.00 til 18.30.
Alle er velkommen.
Tilmelding til: landdistrikter@billund.dk eller til
Lena Andersen på telefon 7972 7215 senest tirsdag den 14. april.