Formand:
Mona Tyrsted
Hjortlundvej 8, Filskov
7200 Grindsted
Tlf.: 2332 8658
E-mail: tyrsted@turbopost.dk

På generalforsamlingen d. 25. januar 2017 blev nye vedtægter godkendt, og det betyder, at Filskov Pensionistforening, som blev stiftet d. 6. oktober 1951, blev nedlagt og erstattet af Filskov Seniorklub.

Foreningen er medlem af Danske Seniorer, og derfor får medlemmerne tilsendt SeniorBladet 8 gange årligt. Heri finder man gode artikler og nyttig information.
Se klubbens program for 2020 længere nede på siden.

At blive medlem af Filskov Seniorklub koster 100 kr. i kontingent, og alle uanset alder kan blive medlem.
Dette er en oplagt mulighed for at lære andre i Filskov og omegn at kende.
Kom og vær med, for så kan du se, om det også er noget for dig.
X

Bestyrelse: Formand: Mona Tyrsted, Hjortlundvej 8, Filskov, 7200 Grindsted Tlf. 2332 8658
Næstformand: Kate Jensen, Midtgårdsvej 1, Filskov, 7200 Grindsted Tlf. 2560 1404
Kasserer: Birgit Rasmussen, Åbrinken 4, Filskov, 7200 Grindsted SMS 2097 5240
Sekretær: Tove Pedersen, Åbrinken 5, Filskov. 7200 Grindsted
Tlf. 2048 7933
  Søren Laustsen, Engdraget 10, Filskov, 7200 Grindsted Tlf. 7534 8144

Onsdage kl. 14-16.30 mødes klubbens medlemmer på Friplejehjemmet til Rummikub, kanaster og whist, men alle ideer er velkomne.

Men der sker også andre ting i klubben.

På vores udflugter kan alle deltage, så længe der er ledige pladser i bussen,
og også selv om man ikke lige bor i Filskov og heller ikke er pensionist.

Program for 2020:
Onsdag d. 22. april kl. 14.00:
Kørelærer Thrane fortæller om de nye regler
og skilte i trafikken

Pris: 50 kr. inkl. kaffe
Tilmelding til Mona senest d. 20. april tlf. el. SMS: 2332 8658

Onsdag d. 20. maj kl. 8.30: Udflugt.
En tur i genforeningens tegn
Afgang fra P-pladsen v/kirken.
Vi kører til Skibelund Krat og videre til Elmegården i Sommersted.
Derefter er der rundvisning i Christiansfeld.
Sidst kører vi til Skamlingsbanken.
Pris inkl. middagsmad, 2 x kaffe, rundstykke, kage samt guide:
Medlemmer: 500 kr. – Øvrige: 600 kr.
ABSOLUT seneste tilmelding
søndag d. 17. maj til Elisabeth tlf. el. SMS: 2331 5983

Vi fortsætter med vores hyggeeftermiddage, og sidste gang før sommerferien er 17. juni.

Vi starter op igen onsdag d. 12. august kl. 14.

*
Onsdag d. 2. sept. kl. 8.00:
Udflugt til Svendborg, Langeland og Assens
Afgang fra P-pladsen v/kirken.
I Svendborg ser vi Forsorgsmuseet (fattiggården) og kører så videre
til Landet Kirkegård på Tåsinge. Vi fortsætter rundt på Langeland.
Her får vi frokost = madpakker og ser bl.a. Hatbakkerne og de vilde heste.
Sidst på eftermiddagen kører vi til Assens for at få aftensmad.
Pris: Medlemmer: 600 kr. – Øvrige: 700 kr.
Prisen inkl. 2 x kaffe, rundstykke og kage, madpakke, aftensmad og guide.
ABSOLUT seneste tilmelding søndag d. 30. august
til Inge Adelsbøll tlf. el. SMS: 2992 0102

Onsdag d. 7. okt. kl. 14.00:
Pakkebanko

Medbring en pakke til ca. 25 kr. eller betal 25 kr. for kaffen.
Sidste tilmelding mandag d. 5. oktober til Tove Pedersen tlf. 7534 8822

Onsdag d. 18. nov. kl. 14.00:
Foredrag v/Jette Seidenschnur

Hun fortæller om sit liv som Jehovas Vidne
og hvordan hun kom ud af det.
Pris: 75 kr.
Seneste tilmelding mandag d. 16. november til Kate tlf. el. SMS: 2560 1404

Onsdag d. 9. dec. kl. 14.00:
Luciaoptog

Pris: 20 kr.
Efter gløgg og æbleskiver er der pakkeleg.
Tag derfor en lille pakke med.
Sidste tilmelding mandag d. 7. december til Søren Laustsen tlf. 7534 8144

*
Derefter juleferie
*
Opstart i 2021 onsdag d. 13. januar.

Onsdag d. 27. januar 2021 kl. 14.00: Generalforsamling

**********************************************************************
Mere information om udflugterne kommer i Filskov Info samt på tavlen hos

Min Købmand og i forhallen på Friplejehjemmet.

Skriv et svar