Spring til indhold

Filskov

Landsbyen med det gode sammenhold

Ældrerådet Billund Kommune – valg forberedelse

Ældrerådet i Billund Kommune er i fuld gang med forberedelserne til det forestående valg, der afvikles samme dag som kommunal og regionsvalget.
Ældrerådet har en rådgivende funktion og skal høres i kommunens sager i forbindelse med vore ældre borgere.
Ældrerådet bliver i forbindelse med valget udvidet til 9 personer, hvilket gør, at der bliver en bedre geografisk dækning fra de forskellige områder i kommunen. Filskov vil fremover være sikret en stemme i rådet.
Der vil blive afholdt opstillingsmøde i Viadukthallen, Filskov den 08. sep. 21 kl. 16.30. Alle over 60 år og bosiddende i Billund Kommune kan stille op til valget.
Oplysninger om opstilling og generelt om ældrerådet kan fås ved henvendelse formand Gert Hansen tlf. 2161 8000.

Der er netop udgivet et blad, der oplyser lidt om ældrerådet og dets arbejde. Bladet skal gerne øge interessen for rådets arbejde, så vi kan få opstillet nogle kandidater. Endvidere skal bladet give et bedre kendskab og dermed gerne føre til, at endnu flere afgiver deres stemme ved valget i november måned.
Bladet ligger hos Viadukthallen og på friplejehjemmet. Bladet kan også rekvireres hos ældrerådets medlemmer.
Link til bladet : https://www.sebrochure.dk/billund_aeldreraad/WebView

Med venlig hilsen
Gert Hansen

Del på facebook
Del på Facebook