Spring til indhold

Filskov

Landsbyen med det gode sammenhold

Bump på Blåhøjvej

Kære borgere.
Igennem længere tid har der været talt og skrevet om de foreløbige bump på Blåhøjvej. På den baggrund har Kontaktudvalget d. 8. feb. haft et møde med Bo Schjødt Andersen og Ivan Kudsk fra Billund Kommune, så der herefter kunne handles på baggrund af en indstilling fra Kontaktudvalget. Kontaktudvalget havde på mødet mulighed for at spørge uddybende til bumpene og gik herefter i dialog.

På baggrund af Billund Kommunes indlæg og dialogen i Kontaktudvalget indstiller Kontaktudvalget hermed til Billund Kommune:
Målet er af få etableret 2, 40-km’s bump af asfalt på samme placering som nuværende bump har.
Samtidig ønsker vi forhøjelse af 50-km bump på Blåhøjvej ved indkørslen til Filskov fra Blåhøj, så fartgrænsen overholdes allerede ved indkørsel til Filskov.
De nuværende bump bliver, af sikkerhedsmæssige grunde liggende, indtil der kan bevilges penge i trafiksikkerhedsudvalget.
Teknisk afdeling, Billund Kommune ser på, om der kan etableres cykelgennemgang på nuværende bump indtil de endelig bump etableres, og på hvordan man fremover løser udfordringen med at bilister kører op på P-pladserne ved Viadukthallen for at undgå bumpene.
Teknisk afdeling kan ikke aktuelt sige noget om, hvornår der kan bevilges penge til etablering af bumpene, men oplyser, at næste møde i trafiksikkerhedsudvalget foregår i marts 2022.

Ovenstående indstilling er efterflg. sendt til Billund Kommune.

Venlig hilsen
Johan Andersen
Formand Kontaktudvalget for Filskov
Tlf. 22110416
Email: johanandersen@xbrev.dk

Del på facebook
Del på Facebook