Filskov Vandværk

  2015 FVandFORMÅL OG AKTIVITET:

Andelsselskabet Filskov Vandværks formål er i overensstemmelse med gældende vandforsyningslov og regulativ at forsyne andelshaverne og andre forbrugere indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige pris.

 

LeverandørINFORMATION
Vandværket drives af en frivillig bestyrelse med fem medlemmer.

Al leverandørkontakt sker til bestyrelsen – Klik her

ForbrugerINFORMATION
Administration af aflæsninger, regninger og indbetalinger – Klik her
Drift af vandværk og forsyning gennem ledningsnet til forbrugerne – Klik her

—————————————————————————————————————————

Nyhed 2017-10-14: Udvidet måling af drikkevandets kvalitet. På pesticidområdet for vi nu også målt for Choridazon og nedbrydningsprodukterne Desphenyl chloridazon og Desphenyl methyl chloridazon. Det foregår i den regelmæssige måling af vandkvaliteten.

———————————————————————————————————————-

Se mere via menu foroven …

 

 

 

Skriv et svar