Aflæsninger, regninger og indbetalinger varetages af GEV for Andelsselskabet Filskov Vandværk.
GEV, Tårnvej 24, 7200 Grindsted, telefon 7532 1166, e-mail: mail@gev.dk 
Åbent mandag-torsdag kl. 7.30-16.00 og fredag 7.30-12.30. 

For andelshaverne (ejerne/forbrugerne) betyder det følgende:

 1. Breve om opkrævning og årsaflæsning udsendes af GEV på GEVs eget brevpapir, men med oplysning om, at der opkræves til Filskov Vandværk.
 2. Betaling for levering af vand sker i seks rater årligt, nemlig i januar, marts, maj, juli, september og november. Dette sker sammen med opkrævning for afledning til kloak, som GEV opkræver til Billund Kommune.
 3. Årsaflæsning udføres af andelshaverne på GEVs selvaflæsningskort, som returneres til GEV.
 4. Rykkere udsendes af GEV efter GEVs regler og takster.
 5. Flytning meddeles straks til GEV med oplysning om aflæsning.
  BEMÆRK 1: Den fraflyttende part hæfter for vort tilgodehavende, indtil ny forbruger er tilmeldt. Ved indflytning bør ny forbruger aflæse måler sammen med sælger eller udlejer.
 6. Ansvar for mængden af modtaget vand har forbrugeren.
  BEMÆRK 2: Forbrugeren hæfter også for vandforbrug, der skyldes utæthed på forbrugerens side af stikstophanen.
  BEMÆRK 3: Du bør vide, hvor din stikstophane er. Ved eventuelt rørbrud på din side af stophanen har du akut brug for at vide det (hos forbrugere indenfor byzonen bør stikstophanen være placeret ved skel).

InfoLand nyheder

  Lokal

 • Der er ingen indlæg

  Kommunal

 • Der er ingen indlæg