Andelsselskabet Filskov Vandværk blev etableret som et privat andelsselskab i 1937.

Den første vandværksbygning lå bag Amtsvejen 31, hvor det var i drift til 1979. Ved opførelsen blev vandværket placeret ved siden af Filskov Mølle. Det var dengang en meget central placering i byen. Møllen er siden nedrevet.  Vandværksbygningen fra 1937 findes stadig. Den anvendes nu til private formål.
Allerede i 1963 indførtes vandmåler hos den enkelte forbruger.

Det nuværende vandværk blev bygget ved Toftegårdsvej i 1979. Det har to boringer til 80-90 meters dybde. Bygning, teknisk udstyr, ledningsnet og vandmålere hos forbrugerne vedligeholdes løbende.

2015 FVand fra øst 2015 FVand2014-07-18 # 1174

 

Fotos 2014

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg