Spring til indhold

Filskov

Landsbyen med det gode sammenhold

INFO-skærme i Filskov

Kontaktudvalget har i foråret søgt landdistriktspuljen om tilskud til opsætning af 6 infoskærme i Filskov by.
Tilskuddet er nu bevilget og som I kan se er skærmene nu en realitet.
Alle med adgang til Filskovs hjemmeside og Appen “Infoland”, kan nu dele nyheder og lægge kalender events op.
For mere information, snak med Johan Andersen eller Mikael Lind, tlf. 51 25 15 15.

Del på Facebook