Filskov Vandværk

 

2015 FVandFORMÅL OG AKTIVITET:

Andelsselskabet Filskov Vandværks formål er i overensstemmelse med gældende vandforsyningslov og regulativ at forsyne andelshaverne og andre forbrugere indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige pris.

 

LeverandørINFORMATION
Vandværket drives af en frivillig bestyrelse med fem medlemmer.

Al leverandørkontakt sker til bestyrelsen – Klik her

ForbrugerINFORMATION
Administration af aflæsninger, regninger og indbetalinger – Klik her
Drift af vandværk og forsyning gennem ledningsnet til forbrugerne – Klik her

—————————————————————————————————————————

Se mere i menu foroven …

 

   
   

 

 

Skriv et svar