Forfatterarkiv: HFV

Filskovs næste skridt

I dag tog vi et nyt skridt med Filskovs udviklingsplan for de næste 10 år. Udover samtalerne havde vi også en stomp med rytme, bevægelse og latter for børn og voksne under ledelse af Jesper Falch.

Filskovs næste skridt

Lørdag den 10. marts havde vi det første møde om Filskovs næste udviklingsplan.

Mange unge var mødt frem med nye tanker, og vi glæder til at høre mere.

Resultatet af dagens møde bliver udgangspunktet for næste møde, som er åbent for alle borgere. Det finder sted den 21. april med event. Mere information herom følger. – Tovholdere er Johan Andersen (fmd. for Kontaktudvalget) og Holger Villumsen. Møderne ledes af udviklingskonsulent Merethe Juul fra Landdistriktshuset i Skærbæk.

Filskov VANDVÆRK meddeler:

Vi har i den sidste uges tid haft et ekstraordinært vandforbrug, hvilket tyder på, at der er en UTÆTHED et eller andet sted i ledningsnettet. Om utætheden er inde i et hus eller ude i landskabet kan vi ikke se. Årsagen kan være den seneste tids hårde frost. Ved tøvejr løber vandet igen frit.
DERFOR:
  1. Hjemme: Venligst undersøg om du har et tørt hus og et normalt vandforbrug på din egen side af stophanen. Du hæfter selv for ekstraordinært forbrug på din egen side.
  2. Ude: Se efter mulige lækager andre steder i Filskov og omegn. Ledningsnettet kan ses på vor webside: Link. Hvis det ekstraordinære forbrug skyldes én enkelt lækage, bør stedet kunne ses som et nyt hul i jorden.

Vandværket meddeler

Fredag morgen den 18. november 2016 konstateredes et ledningsbrud på Blåhøjvej ved Viadukthallen. 

Reparationsarbejdet har været i gang fra morgenstunden.
Arbejdet indebærer lukning for vandet i en del af Filskov by.
Opgaven forventes afsluttet i løbet af dagen.

Seneste: Ved 14-tiden var arbejdet afsluttet.

Filskov Vandværk meddeler

Fredag formiddag den 13/5 er i Åbrinkenområdet konstateret meget svagt tryk på vandforsyningen. Vandforsyningen er derfor afbrudt i nogle timer med henblik på reparation. Midt på dagen eller først på eftermiddagen forventes vandforsyningen at være normal igen.

Filskov Sogns Borgerforening er nedlagt

Nedlæggelsen af borgerforeningen fandt sted på en ekstraordinær generalforsamling på Sognegården den 22. januar 2013. Syv personer deltog i gravlæggelsen, der fandt sted blot 21 dage før, foreningen ville være fyldt 100 år. Nedlæggelsen skete, fordi de ledige pladser i bestyrelsen ikke kunne besættes med nye medlemmer.
Opgaver og kapital overdrages derfor til Kontaktudvalget.
Den afgående bestyrelse takker alle borgere for samarbejdet i årene, der gik.
PS: Se mere på vor webside andetsteds på dette websted.

Aflysning af ekstraordinær generalforsamling i FILSKOV SOGNS BORGERFORENING

Ekstraordinær generalforsamling indkaldt til den 19/8 2012 er udskudt til april 2013.
Årsagen er, at vi arbejder på overdragelse af Borgerforeningens midler og opgaver.
Indtil da er foreningen helt passiv på andre områder. Banko, julebelysning og juletræsfest gennemføres ikke, og der opkræves ikke kontingent i efteråret 2012.
Vor webside er opdateret.