Forfatterarkiv: HFV

Vandværket meddeler

Fredag morgen den 18. november 2016 konstateredes et ledningsbrud på Blåhøjvej ved Viadukthallen. 

Reparationsarbejdet har været i gang fra morgenstunden.
Arbejdet indebærer lukning for vandet i en del af Filskov by.
Opgaven forventes afsluttet i løbet af dagen.

Seneste: Ved 14-tiden var arbejdet afsluttet.

Filskov Vandværk meddeler

Fredag formiddag den 13/5 er i Åbrinkenområdet konstateret meget svagt tryk på vandforsyningen. Vandforsyningen er derfor afbrudt i nogle timer med henblik på reparation. Midt på dagen eller først på eftermiddagen forventes vandforsyningen at være normal igen.

Filskov Sogns Borgerforening er nedlagt

Nedlæggelsen af borgerforeningen fandt sted på en ekstraordinær generalforsamling på Sognegården den 22. januar 2013. Syv personer deltog i gravlæggelsen, der fandt sted blot 21 dage før, foreningen ville være fyldt 100 år. Nedlæggelsen skete, fordi de ledige pladser i bestyrelsen ikke kunne besættes med nye medlemmer.
Opgaver og kapital overdrages derfor til Kontaktudvalget.
Den afgående bestyrelse takker alle borgere for samarbejdet i årene, der gik.
PS: Se mere på vor webside andetsteds på dette websted.

Aflysning af ekstraordinær generalforsamling i FILSKOV SOGNS BORGERFORENING

Ekstraordinær generalforsamling indkaldt til den 19/8 2012 er udskudt til april 2013.
Årsagen er, at vi arbejder på overdragelse af Borgerforeningens midler og opgaver.
Indtil da er foreningen helt passiv på andre områder. Banko, julebelysning og juletræsfest gennemføres ikke, og der opkræves ikke kontingent i efteråret 2012.
Vor webside er opdateret.