Spring til indhold

Filskov

Landsbyen med det gode sammenhold

Filskovs Fremtid

Har du tanker om at blive selvstændig ?

– Så henvend dig til Filskovs Fremtid ApS
Erhvervsudviklingsselskabet Filskovs Fremtid ApS har som formål at hjælpe iværksættere i gang.
Filskovs Fremtids bestyrelse, der arbejder ulønnet, har aftaler om rådgivning med advokat og revisor – uden beregning. Desuden kan bestyrelsen i kraft af sit netværk bringe iværksættere i kontakt med erfarne virksomhedsejere, som gerne vil være sparringspartner for firmaer under etablering.
Filskovs Fremtid arbejder tæt sammen med Billund Erhvervsfremme, der har virksomheder fra hele Grindsted Kommune som medlemmer. Billund Erhvervsfremme arbejder for et stadigt bedre erhvervsklima i kommunen.

Er du interesseret – så kontakt Filskovs Fremtid.
Læs mere om os på vor egen webside.

Erhvervsudvikling er Filskovs Fremtid
Filskovs Fremtid ApS er et erhvervsudviklingsselskab, som ejes af borgere i Filskov sogn.
Over 200 husstande har købt anparter for i alt 559.000 kroner i selskabet.
Ifølge vedtægterne har Filskovs Fremtid ApS følgende formål:
Selskabets formål er – til fremme af erhvervslivet i Filskov sogn og til styrkelse af bymiljøet i Filskov –
at opføre eller erhverve, sælge eller udleje erhvervsbygninger i Filskov sogn og at udføre andre erhvervsfremmende aktiviteter, der har tilmål at skabe eller bevare arbejdspladser i Filskov sogn.
Anpartsselskabet opført 1997 en industrihal i Filskovs erhvervskvarter, Industrikrogen. Bygningen har været lejet ud til forskellige virksomheder indtil den i 2010 blev solgt til den lokale virksomhed Filskov Maskin Teknik.
Historie
Indledende drøftelser i Filskov Sogns Kontaktudvalg om etablering af anpartsselskab for erhvervsudvikling
sommer 1994
Første møde på Filskov Sognegård 24. aug. 1994
Møde med Den jyske Sparekasse om investering i anparter 28. sept. 1994
Tilsagn om 250.000 kr. fra Den jyske Sparekasse 14. okt. 1994
Borgermøde på Filskov Sognegård 22. nov. 1994
Start på husstandsindsamling af tilsagn om køb af anparter 30. nov. 1994
Girokort udsendt til anpartskøbere 14. feb. 1995
Stiftende generalforsamling 13. marts 1995
Første oplæg til nyt erhvervsområde i Filskov (ved biogasværket) 28. marts 1995
Forslag til lokalplan for nyt erhvervsområde i Filskov (Industrikrogen) sept. 1995
Egen erhvervschef
(finansiering: kommunen/erhvervsfremmestyrelsen)
1. feb.-31. juli 1996
Byggemodning af Industrikrogen efterår 1996
Ivar Hansen indviede industrihallen ”Filskovs Fremtid I” 29. maj 1997
Udlejning til Profil Fashion 1. juni 1997
Konference for Filskovs erhvervsdrivende 24. februar 2000
Profil Fashion opkøbtes og fraflyttede hallen 1. august 2000
SN Plast lejede en del af ”Filskovs Fremtid I” 1. jan. 2001
SN Plast lejede hele ”Filskovs Fremtid I” 1. juli 2001
Filskov Tømrer- og Maskinsnedkeri v/ Erling Dyrvig lejede ”Filskovs Fremtid I” 1. juli 2003
 Filskov Maskin Teknik v/Henrik Hansen købte industrihallen  2010

Skriv et svar