Filskovs Fremtid

Har du tanker om at blive selvstændig? fremtidshus.jpg (42918 bytes)
Filskovs Fremtids industrihus på Industrikrogen
Besøg Filskovs Fremtids hjemmeside.
– Så henvend dig til Filskovs Fremtid ApS
Erhvervsudviklingsselskabet Filskovs Fremtid ApS har som formål at hjælpe iværksættere i gang. Filskovs Fremtids bestyrelse, der arbejder ulønnet, har aftaler om rådgivning med advokat og revisor – uden beregning. Desuden kan bestyrelsen i kraft af sit netværk skaffe iværksættere i kontakt med erfarne virksomhedsejere, som gerne vil være sparringspartner for firmaer under etablering.
Filskovs Fremtid arbejder tæt sammen med Billund Erhvervsfremme, der har virksomheder fra hele Grindsted Kommune som medlemmer. Billund Erhvervsfremme arbejder for et stadigt bedre erhvervsklima i kommunen.
Er du interesseret – så kontakt Filskovs Fremtid:
Bestyrelsesformand Lars K. Poulsen Tlf: 4095 8383
Hvad er Filskovs Fremtid?
Filskovs Fremtid ApS er et erhvervsudviklingsselskab, som er ejet af borgerne i Filskov sogn. Over 200 husstande har købt anparter for i alt 559.000 kroner i selskabet.
Ifølge vedtægterne har Filskovs Fremtid ApS følgende formål:
“Selskabets formål er – til fremme af erhvervslivet i Filskov sogn og til styrkelse af bymiljøet i Filskov –
at opføre eller erhverve, sælge eller udleje erhvervsbygninger i Filskov sogn og at udføre andre erhvervsfremmende aktiviteter, der har tilmål at skabe eller bevare arbejdspladser i Filskov sogn.”
Anpartsselskabet har opført en industrihal i Filskovs erhvervskvarter, Industrikrogen.
Bygningen har været lejet ud til forskellige virksomheder indtil den i 2010 blev solgt til den lokale virksomhed Filskov Maskin Teknik v/Henrik Hansen.
Filskovs Fremtid ApS blev stiftet 13. marts 1995 og balancen er på 1 million kroner.
Bestyrelsen består af: (Formand) Gorm Finn Pedersen
Åbrinken 3, Filskov
7200 Grindsted
Mob.: 40519996 – E-mail: gorm@harryandersen.dk
Jørn Christian Arevad
Åbrinken 2, Filskov
7200 Grindsted
Mob.: 22208194 – E-mail: joern.arevad@tryg.dk
Preben Hove Mikkelsen
Bredsten Landevej 197, Filskov Mark
7200 Grindsted
Mob.: 51419282 – E-mail: damsbaek@mail.dk
(Kasserer) Jan Petersen
Fiskerivej 16, Omvrå Sdr Mk
7200 Grindsted
Mob.: 21725257 – E-mail: nyborggaard@mailto.dk
Hans Aage Søgaard Nielsen
Amtsvejen 21, Filskov
7200 Grindsted
Mob.: 40851718 – E-mail: neg@maxpaf.dk
Fakta om Filskovs Fremtid ApS
Historie
Indledende drøftelser i Kontaktudvalget om etablering af anpartsselskab sommer 1994
Første møde på Filskov Sognegård 24. august 1994
Møde med Den jyske Sparekasse om investering i anparter 28. september 1994
Tilsagn om 250.000 kr. fra Den jyske Sparekasse 14. oktober 1994
Borgermøde på Filskov Sognegård 22. november 1994
Start på husstandsindsamling af tilsagn om køb af anparter 30. november 1994
Girokort sendt ud til anpartskøbere 14. februar 1995
Stiftende generalforsamling 13. marts 1995
Første oplæg til nyt erhvervsområde i Filskov (ved biogasværket) 28. marts 1995
Forslag til lokalplan for nyt erhvervsområde i Filskov (Industrikrogen) september 1995
Erhvervschef (finansiering: kommunen/erhvervsfremme styrelsen) 1. februar-31. juli 1996
Byggemodning af Industrikrogen efterår 1996
Ivar Hansen indvier industrihallen ”Filskovs Fremtid I” 29. maj 1997
Udlejning til Profil Fashion 1. juni 1997
Konference for Filskovs erhvervsdrivende 24. februar 2000
Profil Fashion opkøbes og fraflytter hallen 1. august 2000
SN Plast lejer en del af ”Filskovs Fremtid I” 1. januar 2001
SN Plast lejer hele ”Filskovs Fremtid I” 1. juli 2001
Filskov Tømrer- og Maskinsnedkeri v/ Erling Dyrvig lejer ”Filskovs Fremtid I” 1. juli 2003
 Filskov Maskin Teknik v/Henrik Hansen køber industrihallen  2010

Skriv et svar