Spring til indhold

Filskov

Landsbyen med det gode sammenhold

KLF i Filskov

KLF, Kirke & Medier
Blåhøj/Filskov/Sdr. Omme

Arbejder for, at:

· radio og fjernsyn giver et reelt billede af dansk folkelighed, kultur og kirke.

· gode sendetidspunkter også anvendes til fåmilieprogrammer og kirkelige programmer.

· bøme- og ungdomsudsendelser skildrer en virkelighed, der ikke blot er præget af vold og splittelse, men også af sammenhæng, kærlighed og tryghed.

· der skal holdes en ordentlig omgangs­tone i radio- og tv-programmer, sådan at sproget kultiveres i stedet for at ned­brydes, og sådan at medvirkende far en fair behandling i stedet for at bagløbes.

· ikke kun lytter- og seertal, kvoter og reklamer, men også kvalitetsvurderinger bliver bestemmende for programmerne i radio og tv.

· gældende regler og bestemmelser for de elektroniske medier skal holdes og gerne forbedres, så kultur og kvalitet højnes, og sådan at der tages hensyn til børns ve og vel.

 Læs mere på foreningens hjemmeside.

Skriv et svar