Spring til indhold

Filskov

Landsbyen med det gode sammenhold

Lokalhistorisk Arkiv

Filskov Lokalhistoriske Arkiv er en selvejende institution med hjemsted i Filskov.
Dets arbejdsområde er Filskov Sogn i Billund Kommune.
FLA samarbejder med øvrige arkiver i Billund Kommune. FLA’s vedtægter er godkendt af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver og Ribe Amts Lokalarkiver

Her finder du os. 
Filskov Lokalhistoriske Arkiv har til formål, at indsamle, registrere, og bevare arkivalier, billeder, billed- og lyd optagelser og andre data uanset medium, af ikke statslig proveniens med tilknytning til Filskov Sogn, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden, efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskab og styrke interessen for Filskov Sogns historie.

Filskov Lokalhistoriske Arkiv
Bestyrelsen består af
Formand og sekretær Jakob Kristiansen tlf. 5124 8475
Kasserer Hugo Eriksen tlf. 7534 8081
Best. medlem
Hanne Egebjerg, Karin Østergaard
Mindestenen på Vildkærvej opsat 5. maj 2008. Samtidig med mindesten på Brunbjergvej.
Åbningstider:
Gældende fra 1. august 2023
Hver mandag  9.30 – 11.30
Juli og December lukket.
Åbent efter aftale
Kontakt:

Formand Jakob Kristiansen 51248475
Arkivet har lokaler stillet til rådighed i Viadukthallen i Filskov.
Filskov Lokalhistoriske Arkiv arrangerer, med tilknytning til lokalhistorie, foredragsaftener, studiekredse osv. disse arrangementer annonceres i ugeaviserne og/eller INFO!
Ønskes der yderligere information kan formanden kontaktes, ligesom arkivet gerne modtager arkivalier (billedmateriale, foreningsprotokoller osv.) til videre registrering og arkivering.
Program for 2020

17. februar
Generalforsamling/Årsmøde Kl. 19.00 i arkivet.
Filskov Lokalarkiv er vært ved kaffe & brød.

MERE følger snarest

Skriv et svar