Spring til indhold

Filskov

Landsbyen med det gode sammenhold

Filskov Energiselskab

Kraftvarme fra gylle og flis
varme.jpg (19371 bytes)
Vores produktion er daglig ca. 4200 m3. biogas, som udvindes af ca. 90 ton gylle og andet organisk affald. Gassen omsættes i vores motorgenerator til varme og el .
El produktion sælges til det lokale el net MES ca. 2,3 mil. kwh.
Det er samme forbrug som 460 husstande gennemsnitlig bruger på et helt år.
Overskudsvarme fra motorens kølesystem bruges som fjernvarme,
det svarer til ca. 220 enfamiliehuses normalforbrug i et år.
Historie: Filskov Energiselskab blev etableret i 1992
Driftsleder  Niels Winther

Se yderligere oplysninger på Filskov Energiselskabs hjemmeside:

www.filskovenergi.dk

Filskov Energiselskab, Hjortlundvej 13, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. 75 34 83 48 eller 40 49 00 30, Fax 75 34 83 40, E mail:info@filskovenergi.dk

Skriv et svar