Spring til indhold

Filskov

Landsbyen med det gode sammenhold

Projekt Latvia

Projekt Latvia
Projekt Latvia er stadig en stor del af vores familie, og vi har fortsat tæt kontakt med mange af vore venner i Letland.
Vi har igennem de seneste år kunnet hjælpe skolen i Taurene, byens lægehus, og dette havde ikke været muligt uden stor støtte fra vore faste sponsorer.
PROJEKTER i 2010
I løbet af 2010 har vi også haft mulighed for at give hjælpen videre til Letland, ikke mindst i form af en stor mængde tøj – som er blevet strikket og hæklet af nørkleklubben som holder til på Filskov Friplejehjems lokaler. Og de har virkelig været produktive – fantastisk hvad de har frembragt til stor glæde for modtagerne.
Og i juli måned fik vi mulighed for at være sammen med 37 personer fra børnehjemmet Zvannieki, som var på en uges sommerferieophold i Danmark. Projektet fik en helt fantastisk start i kraft af store donationer fra fonde og virksomheder, som gjorde det muligt at få turen til virkelighed, og det blev en fantastisk oplevelse for os alle!
I ugen de var her var vi på besøg i Givskud Zoo, Legoland, Madsby Legepark og på strandtur til Vejers og meget andet. Tirsdag aften var der indbudte gæster og i alt var ca. 80 personer samlet i Uruplejren ved Grindsted (som vi havde fået stillet frit til rådighed), og det blev en virkelig festaften med grillmad, koncert af alle de lettiske børn, fortælling fra dagligdagen på hjemmet af lederen Juris Calitis, og det sluttede med kaffe, kage og besøg af Bondegårds-is fra Skovlund, som solgte is direkte fra isvognen!

Vi havde alle en fantastisk og minderig uge sammen med alle børnene og deres ledere, og vi glæder os til sammen med nogle af hjælperne fra sommerferieopholdt i uge 42 at kunne genbesøge dem på deres sted i Letland!

Der skal også her lyde en STOR tak til alle de virksomheder og fonde samt privatpersoner som endnu engang har støttet om om vores projekter, uden dem var det ikke muligt!

Alle der ønsker information om projektets gang, kan henvendes sig på telefon eller mail, og penge til arbejdet kan som altid indsættes på kontoen i Den Jyske Sparekasse.

Den Jyske Sparekasse reg. nr. 9686 kontonr.:074-02-79068 (mrk. Projekt Latvia).
Når det gælder de praktiske ting eller andre spørgsmål vedrørende projekt Latvia, så skal man kontakte os på tlf. 7534 8371 (fax 7534 8687) eller e-mail: kirkehus@mail.dk.

Med venlig hilsen
Anna Kathrine og Niels Pedersen

Januar 2011. SIDSTE NYT FRA BØRNEHJEMMET ZVANNIEKI:
Børnehjemmet i Letland, som er kendt af mange her i området har et helt aktuelt ønske – at få taget skiftet, så det kan holde regn og kulde ude.
MEN da det et jo er et hjem der drives på helt privat basis, og med støtte fra forskellig side, hører vi meget gerne fra privatpersoner, virksomheder eller fonde, som kunne tænke sig at give et bidrag til projektet.
Udskiftningen af taget har et budget på ca. 100.000 kr., og der mangler lige nu ca. halvdelen – som vi håber det kan lykkes at skaffe, så de kan blive helt færdig med arbejdet.
For yderligere information, se ovenfor

28 børnehjemsbørn fra Letland holdt i uge 30 ferie i Danmark med hjælp fra en gruppe Filskov-borgere. Se artikel fra Vejle Amts Folkeblad her: latvia1latvia2

Klik her for at se video fra TV Syd om opholdet.

Her er billeder fra opholdet:

 
   
   
   PROJEKT Latvia
Anna Kathrine & Niels Pedersen
Kirkehusvej 2, Filskov
7200 Grindsted
Tlf. 7534-8371
kirkehus@mail.dk

Skriv et svar