På generalforsamlingen d. 25. januar 2017 blev nye vedtægter godkendt, og det betyder,
at Filskov Pensionistforening, som blev stiftet i d. 6. oktober 1951, blev nedlagt og erstattet af Filskov Seniorklub.

Foreningen er medlem af Danske Seniorer, og derfor får medlemmerne tilsendt SeniorBladet 8 gange årligt.
Heri finder man gode artikler og nyttig information.

At blive medlem af Filskov Seniorklub koster 100 kr. i kontingent, og alle uanset alder kan blive medlem.
Dette er en oplagt mulighed for at lære andre i Filskov og omegn at kende.
Kom og vær med, for så kan du se, om det også er noget for dig.

P.g.a. forsamlingsrestriktioner forårsaget af Corona-epidemien kunne
generalforsamlingen d. 27. januar 2021 ikke gennemføres,
men udskydes indtil videre.

 

Bestyrelse:
Da foreningens formand har måttet sygemelde sig fra slutningen af 2020,
så er suppleant Hanne Skovlyst indtrådt i bestyrelsen.

Næstformand: Kate Jensen, Midtgårdsvej 1, Filskov, 7200 Grindsted   Tlf. 2560 1404
Sekretær: Tove Pedersen, Åbrinken 5, Filskov. 7200 Grindsted           Tlf. 2048 7933
Kasserer: Birgit Rasmussen, Åbrinken 4, Filskov, 7200 Grindsted        SMS 2097 5240
Søren Laustsen, Engdraget 10, Filskov, 7200 Grindsted                      Tlf. 4047 9861
Hanne Skovlyst, Amtsvejen 39A, st.tv, 7200 Grindsted                       Tlf. 6186 8295

Onsdag eftermiddag kl. 14-16.30 mødes klubbens medlemmer til Rummikub, kanaster og whist, men dette er p.t. umuligt p.g.a. Corona.
Alle ideer er selvfølgelig fortsat velkomne.

Men der sker også andre ting i klubben, og bestyrelsen håber, at det også i 2021 bliver muligt at
mødes til forskellige arrangementer i lighed med tidligere år. Vi vil i al fald skele til programmet for
2020, da vi fik god respons fra medlemmerne.

Program for 2020 blev på grund af Corona-pandemien AFLYST,
men vi havde planlagt følgende:
Kørelærer Thrane fortæller om de nye regler og skilte i trafikken.
En tur i genforeningens tegn, hvor vi skulle have besøgt Skibelund Krat, Elmegården i Sommersted.
rundvisning i Christiansfeld videre til Skamlingsbanken.
Udflugt til Svendborg, Langeland og Assens
Pakkebanko
Foredrag v/Jette Seidenschnur
Luciaoptog

På vores udflugter kan alle deltage, så længe der er ledige pladser i bussen,
og også selv om man ikke lige bor i Filskov og heller ikke er pensionist.

**********************************************************************
I Filskov Info
samt på tavlen hos Min Købmand og i forhallen på Friplejehjemmet
kan man også følge med i, hvad der sker i vores forening.
**********************************************************************

Skriv et svar