Foreningens formål:
At samle medlemmerne om de forskellige aktiviteter.
Flugtskydning
Hundetræning
Riffelskydning
Og forskellige former for jagt.
Antal medlemmer: 120 personer
Sådan bliver man medlem:
Ring til kasserer Ib Hansen på tlf. Tlf. 2629 7125
jagtlogo.jpg (55684 bytes)
Bestyrelse: Formand: Søren Jacobsen, Filskov  Tlf.: 2090 2753
Kasserer:  Ib Hansen, Glerupvej 5, Urup, 7200 Grindsted, Tlf. 2629 7125
Næstformand: Torben Thomsen, Trædemarkvej 5, Filskov 7200 Grindsted, Tlf. 2530 2726
Sekretær: Keld Larsen, Stationsvej 51, 7200 Grindsted, Tlf. 2428 7806
Suppleant: Suppleant / Fanebærer:
Christian Nygaard, Vilhemsmindevej 31, Filskov, 7200 Grindsted, Tlf. 30 34 31 75
Redaktør af medlemsbladet: Mikael Lind, Tlf. 5125 1515, email: linds@altiboxmail.dk
Info/Kontaktudvalg: Carsten Rosengreen, Stilbjergvej 31, Elkjær, 7323 Give Tlf. 5171 8818
Hundetræning  Tanja Brink – Tlf.: 2287 6561
– se mere på
www.hundetraening-filskov.dk
Medlemsblad
2018
Jagt_program_2018
Foreningens historie:
Filskov Jagtforening blev dannet i 1932 af bagermester Chr. Jensen og amtsrådsmedlem H. Christensen
Den første bestyrelse:
Formand: Chr. Jensen
Næstformand: Grd. H. Nørregaard
Kasserer: K. Mikkelsen
Sekretær: H. Christensen og P. Egeskov Jensen.

Flugtskydning:
3. Marts 2018 (Lørdage) – Blåhøj Skydecenter – træning – Åben kl. 13.00 – 15.00.
Øvrige træningslørdage – d. 10. marts, 17. marts, 24. marts og 31. martsFlugtskydning:
5. april 2018 (Torsdage) – Blåhøj Skydecenter – Træning – Åben kl. 18:00 – 21.30.
Herefter hver torsdag. I august skydes der tirsdage og torsdage – Åben kl. 18.00 –
21.30. I september skydes igen hver torsdag – Sidste træningsdag d. 27. september
Undtaget: 10. maj.Riffelskydning:
7. April 2018 – Ndr. Hede trænes kl. 09.00 – 12.00. Herefter trænes på flg. dage.
Lørdag d. 21. april – Lørdag d. 28. april – Lørdag d. 5. maj – Lørdag d. 12. maj. August:
Lørdag d. 11. Aug. – Lørdag d. 18. Aug. Pris kr. 20,- pr. gang.
Husk gyldig jagttegn og våben tilladelse.Tema aften.
6. April 2018 kl. 19:00 (Fredag) – Vi prøver igen! Aften med Vildtager, fodering og tøj
som tema, en aften med Karsten Bessmann, indehaver af “Vildtfodring.DK” Desuden
kommer Bo Skovdahl og fortæller om vedligeholdelse af våben. Se beskrivelse side 27.Riffelpokal skydning:
21. april 2018 (Lørdag) – Ndr. Hede – Træning kl. 09.00. Pokalskydning afholdes ca. kl.
10.00. Der afgives 2 liggende, 2 siddende, 2 stående. Pris kr. 20,- for indskydning og kr.
20,- for deltagelse i pokalskydningen.

Pistolskydning:
5. maj 2018 (Lørdag) – Pistolskydning med forskellige kalibre og typer af våben. Der er
plads til maks. 16 personer. Tilmelding nødvendig. Se beskrivelse side 38.

Brunch:
19. maj 2018 (Lørdag) – Brunch fra kl. 09.00 – 10.30 hos Carsten Rosengreen,
Stilbjergvej 31, Elkjær, 7323 Give. Alle interesserede er velkommen. Kaffe og
rundstykker a kr. 25,- pr. person. Kom og fortæl hvad du har oplevet de første dage af
jagten. Har du nedlagt en buk, vil vi selvfølgelig gerne se den.

Pokalskydning:
15. juni 2018 (Fredag) – Blåhøj Skydecenter kl. 18.00. Kun medlemmer af Jagtforening
kan deltage. Der skydes i flg. rækker: Mester, A, B, og ungdomsrækker. Derudover
skydes der bagduer (5 doubleer), trap og ande-skydning. Der kan købes pølser og brød
mm. som normalt.

Banen Rundt:
22. Juni 2018 (Fredag) En dag med mulighed for fællesskab og konkurrence, og hvor
skydefærdighederne sættes på prøve. Se beskrivelse side 14

Fiskekonkurrence:
10. august 2018 (Fredag) – Filskov Fiskesø – fra kl. 16.30 – 20.30. Der er præmie til de
største fisk i børne- og voksengruppen. Der er ligeledes trøstepræmie til mindste fisk.
Pris: Medlemmer + familie – kr. 75,- pr. stang. Andre, kr. 125,- pr. stang. Der kan købes
pølser og brød, samt øl og vand.

Krage- / skadeben.
31. december 2018 – Er seneste aflevering af krage- / skadeben – Afleveringen sker til
Keld Larsen, Stationsvej 51, Filskov. Se i øvrigt regler anden steds i bladet.

Generalforsamling:
7. januar 2019 (Torsdag) – Afholdes der ordinær generalforsamling – kl. 19.30 i FDF
Multihuset. Dagsorden iflg. lovene. Foreningen er vært ved bid brød og drikkelse. Se
omtale side 28

Reguleringsjagt:
23. februar 2019 (Lørdag) – HVIS – der er behov for en reguleringsjagt på ræve.
Se omtale side 18

Hvis du har overskud af vildt, krager eller andet jagtudbytte,
vil vi meget gerne have/købe dette til hundetræning.

Kontakt venligst Tanja Rønhoff Brink, tlf. 22876561.

Skriv et svar