Spring til indhold

Filskov

Landsbyen med det gode sammenhold

Kontaktudvalget (lokalrådet)

Foreningen FILSKOV SOGNS KONTAKTUDVALG er Filskovs lokalråd.
Kontaktudvalgets primære formål er at sikre, videreføre og udvikle Filskovs kvaliteter og værdier til borgernes fælles bedste. Foreningen samler og koordinere ideer fra foreninger, forsyningsselskaber, selvejende institutioner og borgere i Filskov.
Foreningen fungerer efter sendemandsprincippet. Medlemmer er Filskovs foreninger, forsyningsselskaber og selvejende institutioner. Til de fire faste årlige møder sender hver af disse én deltager.
Politikere med sæde i Billund Byråd og bopæl i Filskov Sogn har også adgang.
Andre enkeltpersoner eller repræsentanter fra initiativgrupper inviteres, når det i forbindelse med behandling af sager på dagsordenen er hensigtsmæssigt. Formanden modtager henvendelser herom.
Kontaktudvalget blev etableret i 1978, og kort derefter begyndte udgivelsen af kvartalsbladet INFO.
INFO udkommer fire gange årligt og finansieres udelukkende af bladets annoncører.

INFO modtager indlæg fra alle og har redaktionel deadline d. 15. i den første måned i hvert kvartal.
Efter kommunalreformen i 2006 oprettedes Billund LandDistriktsRåd (BLDR). Møderet i dette råd har lokalrådene fra landsbysamfundene i Billund Kommune. Kontaktudvalget er Filskovs lokalråd i BLDR.
I 2013 fik Kontaktudvalget efter 25 års virke egne vedtægter. Dermed omdannedes vort lokalråd fra et udvalg til en forening. Navnet ændredes dog ikke til fx Filskov Lokalråd, selv om Kontaktudvalget ikke længere er et udvalg. 2022-02-08 Filskov Sogns Kontaktudvalg – vedtægter
 
Bestyrelse
Formand (valg lige årstal): Johan Andersen
Sekretær (valg ulige årstal): Lise Reichstein
Kasserer (valg ulige årstal): Andreas Andersen
Medlemmer: Repræsentant:
(ikke altid formanden)
Adresse:  Telefon: E-mail  
Filskov Fællesantenne Andreas Andersen Kirkehusvej 8 30653005 andreas.andersen.privat@gmail.com
Filskov Energiselskab Jan Olesen  
Filskov FDF
Bo Henriksen
Kærtoften 15
2030 8527
b-henriksen@mail.tele.dk
Filskov Fodboldgolfklub Tommy Christensen Hjortlundvej 1 2635 6649 tcfreelance1@gmail.com
Filskov Friplejehjem Johan Andersen (formand) Omme Landevej 1 7534 8181 johanandersen@xbrev.dk
Filskov Friplejehjems Venner
Filskov Friskole
og Børnehave
Brian Nissen Toften 24 2073 1965 bns@bll.dk
Filskov Idrætsforening Lise Stæhr Reichstein
Amtsvejen 25D
3027 1285
sekretaer.filskov@gmail.com
Filskov Lokalhistoriske Arkiv Jakob Kristiansen
5124 8475 filskovlokalhistorie@yahoo.dk
Filskov Menighedsråd Jørn Jensen
Fiskerivej 28
2099 8483 lyngholm@jensen.mail.dk
Filskov Seniorklub Birgit Rasmussen Åbrinken 4 7534 8327 bjer@outlook.dk
Filskov Vandværk Jesper Nielsen
Mosegårdsvej 1
6133 8834 jespernielsen90@gmail.com
Filskovs Fremtid Aps Jan Petersen
Fiskerivej 16 2172 5257 nyborggaard@mailto.dk
Viadukthallen Filskov Bo Henriksen
Kærtoften 15
2030 8527
b-henriksen@mail.tele.dk
Viadukthallens Venner (hvilende)      
Viaduktfesten Britta Pedersen Amtsvejen 23 2365 0467 jebri@mail.dk
INFO for Filskov og omegn (nedlagt)
Mette Østergaard Hjortlundvej 5  7534 8163 infofilskov@gmail.com
Medlem af Billund Landdistriktsråd (bldr.dk)
Holger Villumsen Slåenvej 10 6118 3555 hfvillum@proton.me
Medlem af Billund Byråd Robert Terkelsen Søvangvej 19 7534 8458
2330 6054
rte@billund.dk
Medlem af Billund Byråd Brian Nissen Toften 24 2073 1965 bns@bll.dk
Ad hoc: Filskov Hjertestilav  
Ad hoc:
Genbrugspladsgruppen
Ad hoc: Velkomstgruppen Helle Schmidt  Birkemosevej 20
5137 7608 hds@vjl.dk
Web: filskov.infoland.dk
Mikael Lind  Gyvelvænget 18
51 25 15 15 linds@altiboxmail.dk

Udvalget holder møde 4 gange årligt. Det sker den 2. tirsdag i anden måned i hvert kvartal – Hvis der i 1. kvartal er sammenfald med vinterferien, rykkes mødet til 1. tirsdag i måneden.
 

Referater:

2024-02-06 Kontaktudvalget Referat

2023-11-21 Kontaktudvalget Referat

2023-08-08 Kontaktudvalget Referat

2023-05-09 Kontaktudvalget Referat

2023-02-07 Kontaktudvalget Referat

2022-11-08-Kontaktudvalget-referat

2022-08-09-Kontaktudvalget-referat

2022-05-10-Kontaktudvalget-referat.pdf

2022-02-08-Kontaktudvalgsmoede-Referat.pdf

2021-11-09-Kontaktudvalgsmøde-Referat.pdf

2021-08-10-Kontaktudvalgsmøde-referat.pdf

2021-05-11-Kontaktudvalgsmøde-referat.pdf

2021-02-09 Kontaktudvalgsmøde og generalforsamling REFERAT

2020-08-11 Kontaktudvalget REFERAT

2020-02-04 Kontaktudvalgsmøde og generalforsamling REFERAT

2019-11-12 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2019-08-13 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2019-05-14 Kontaktudvalget REFERAT

2019-02-05 Kontaktudvalgsmøde og generalforsamling REFERAT

2018-11-13 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2018-08-14 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2018-05-08 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2018-02-06 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2017-11-14 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2017-08-08 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2017-05-09 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2017-02-07 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2017-01-10 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2016-11-08 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2016-08-09 Kontaktudvalgsmøde REFERAT
2016-05-10 Kontaktudvalgsmøde REFERAT
2016-02-09 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2015-11-10 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2015-08-11 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2015-05-12 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2015-02-03 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

 
2014 Kontaktudvalget ÅRSBERETNING  
2014-11-11 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2014-08-12 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2014-05 13 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2014-02-04 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2013-11-12 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2013-08-13 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2013-05-14 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2013-02-05 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2012-11-13 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2012-08-14 …  
2012-05-08 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2012-02-07 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2011-11-08 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  

Mødet den 9 februar 2010
Mødet den 3. februar 2009
Mødet den 11. november 2008

Skriv et svar