Spring til indhold

Filskov

Landsbyen med det gode sammenhold

Byg i Filskov

Kirkehusvej –  kommunal udstykning
Velbeliggende parcelhusgrunde ved Kirkehusevej i Filskov er til salg.
På grundene kan bygges fritliggende enfamiliehuse.
Grundenes areal er på 1.100 m2.
Mindstegrundpriserne er 195.000 – 220.000 kr.
I grundprisen er indeholdt byggemodningsudgifter og kloaktilslutningsbidrag samt kloakstik.
På grundene er der en byggepligt indenfor 2 år.
Salgsmateriale kan fås ved henvendelse til Sekretariatet: Anna-Grethe Jespersen, tlf. 7972 7215, eller
agj@billund.dk

Læs mere i lokalplanen for området.

Hjortlundvej/Toftegårdsvej – privat udstykning
5 storparceller (heraf 4 solgt) i skønt naturområde

Læs mere i lokalplanen for området.
Salg og information kontakt Junge Byg

Skriv et svar