Spring til indhold

Filskov

Landsbyen med det gode sammenhold

Filskov Sogns Borgerforening 1913-2013

Borgerforeningen er nedlagt
Nedlæggelsen fandt sted på en ekstraordinær generalforsamling på Sognegården tirsdag den 22. januar 2013.
Syv personer deltog i gravlæggelsen, der fandt sted blot 21 dage før, foreningen ville være fyldt 100 år.
Nedlæggelsen skete, fordi 
de ledige pladser i bestyrelsen ikke kunne besættes med nye medlemmer.
Opgaver og kapital overdrages derfor til Kontaktudvalget.
Den afgående bestyrelse takker alle borgere for samarbejdet i årene, der gik.
 x
Historie 1913-2013
FILSKOV SOGNS BORGER- OG HAANDVÆRKERFORENING
blev stiftet tirsdag den 12. februar 1913 på Filskov Kro. Initiativet blev taget i en kreds af lokale næringsdrivende og borgere, der med fokus på udvikling og forskønnelse ville omdanne landsbyen til stationsby med alt hvad dertil hører af økonomisk, social, kulturel og fysisk forandring. I det første år havde foreningen 25 medlemmer og ved foreningens lukning den 22. januar 2013 var der cirka 200 medlemmer.
Foreningen opstod, medens sporene blev lagt til DSBs nye jernbanelinje mellem Esbjerg, Grindsted og Silkeborg. Efter jernbanens åbning for trafik og indvielsen af Filskov Station i 1916 blev Filskov forvandlet fra landsby til stationsby med et ganske bredt udbud af handlende og håndværkere. Det mest synlige resultat af foreningens virke er byens anlæg, som blev etableret i 1941.
Jernbanen lukkede for persontrafik i 1971 og for godstrafik i 1977. Samtidig med denne udvikling begyndte
en anelse mismod at snige sig ind i Filskov. Med butiksdød og færre næringsdrivende var det øjensynlig vanskeligt at drive en forening for både erhvervsfolk og andre borgere. Medvirkende til nedgangen ind i 1970’erne var også kommunalreformen i 1970, hvor Filskov Sognekommune blev nedlagt og den politiske ledelse af sognet flyttet til Grindsted.
Den lille stationsby havde behov for et nyt slagkraftigt forum for målrettede beslutningstagere. Det fik den i 1978, da Filskov Sogns Kontaktudvalg blev etableret af byens foreninger. Her er Borgerforeningen blot én af de mange foreninger. Det nye forum overtog en del af samarbejdet mellem byens borgere om sager af fælles interesse. Stor betydning havde det navnlig, at Kontaktudvalget påtog sig rollen som repræsentant for byens borgere i forhandlinger med politikerne på det nye rådhus i Grindsted.
Samtidig forkortede Borgerforeningen sit navn til FILSKOV SOGNS BORGERFORENING og fortsatte sit virke for forskønnelse og selskabelig virksomhed. Indtil sommeren 2012 stod den fortsat for en række opgaver,
der havde forskønnelse og festligt samvær som overskrift. Borgerforeningen varetog vedligehold af anlægget, flagning langs hovedgaden, årligt bankospil på Filskov Sognegård, julebelysning af hovedgaden og juletræsfest den første søndag i december på Filskov Sognegård. Foreningen var medarrangør af den årlige Viaduktfest, og cirka hvert femte år blev der udgivet en lokal telefonliste.
I de seneste år blev det vanskeligt at skaffe nye medlemmer til bestyrelsen. Åse Jensen var formand i de sidste hen ad 20 år. Efter mange års ihærdig indsats måtte hun sammen med resten af bestyrelsen i 2012 konstatere, at lukning var den eneste rigtige løsning, da ingen andre var parat til at overtage opgaverne. Der var behov for en forenkling af byens foreningsliv. I det sidste halve års tid blev aktiver realiseret og sammen med opgaverne overdraget til Filskov Sogns Kontaktudvalg.
 KLIK på illustration:
 Signaturer fra den stiftende generalforsamling i 1913
Vedtægter findes her: Filskov Borgerforening. vedtægter 1941
 x
Sidste bestyrelse:    
Formand Åse T. Jensen, Sognegårdsvej 9, Filskov Tlf.: 27 22 85 94
Næstformand Jimmy Jensen, Sognegårdsvej 9, Filskov Tlf.: 22 36 91 74
Sekretær Hanne Egebjerg  
Kasserer Bente Madsen, Hedagervej 8, Filskov Tlf.: 75 34 80 94 / 21 60 09 88
Bestyrelsesmedlem Lars Madsen  
Bestyrelsesmedlem Kristina Svejstrup Taudal Andersen  
Bestyrelsesmedlem Thora Kastbjerg Ascanius  
Suppleant Gitte Hansen  
Flagmand Henrik Watson Tlf.: 25 77 80 02
Flagmand Harry Nielsen Tlf.: 75 34 83 47
anlaeg1

Tryk her for at se video fra anlæg af anlægget foråret 2011
(Kræver Windows Media Player)

 
 
 Anlægget før starten på omlægningen (2008)
   
 Fra arbejde med opførelse af læskur og maling af bænke mm.
   
 Det renoverede anlæg og den omlagte dam juni 2011.

Skriv et svar