Spring til indhold

Filskov

Landsbyen med det gode sammenhold

Filskov Genbrugsplads

Der er 17 affaldstyper, som kan afleveres her, og ved hver container står skilte, der med billede viser, hvad man må komme i containeren.

Se sorteringsvejledningen her.

________________________________________________________________________

Juli 2021

Kan VI blive bedre til at Genbrugs sortere i Filskov?
Se pdf fil, som viser fejlsortering af “Småt brændbart affald” her: Evaluering Filskov Genbrugsplads


 

December 2020
Ændrede åbningstider

Fra 1. december 2020 er vores genbrugsplads ikke længere åben alle dage døgnet rundt. Teknik- og
Miljøudvalget i Billund Kommune har besluttet, at alle genbrugspladser – store som små – skal
have de samme åbningstider, og i Filskov betyder dette så også, at der indføres lukkedage. Det skal
man til at holde øje med.

Pladsen er samtidig blevet indhegnet, og der kommer bom ved indkørslen. Man får i første omgang
adgang via sygesikringsbeviset. Derfor kan kun borgere i Billund Kommune benytte pladsen. Dette
er genbrugsvejlederne godt tilfredse med – faktisk et ønske helt fra start – men ikke de nye
åbningstider.

Vi ønskede åbent alle dage og en lukketid kl. 20 i sommerhalvåret og kl. 17 om vinteren, så man
også kan benytte pladsen, når man kommer hjem fra arbejde.

Trods kraftige protester lykkedes det os ikke at få disse åbningstider, og halvdelen af nuværende
vejledere stopper derfor ved årsskiftet. Vi har været frivillige på pladsen for at opnå en større
service for beboerne her i Filskov. At man har kunnet aflevere, når man havde brug for det, f.eks.
når traileren eller bilen var læsset, har været vigtig for os.

Kommunen har indrykket denne annonce i ugeaviserne:

Implementeringen af nye åbningstider på de lokale genbrugspladserne flyttes.

De lokale genbrugspladser har indtil nu været døgnåbne, hvilket desværre har haft sine
konsekvenser. På baggrund af de stadige problematikker har Billund Kommune taget den
konsekvens at indføre åbningstider og senere adgangskontrol på de lokale genbrugspladser.

Forventningen har været at implementere både bom, hegn og nye åbningstider pr. 01.12.2020.
Grundet udfordringer med covid-19 er datoen for implementeringen af åbningstiderne desværre
rykket nogle uger. Forhåbningen er dog stadig at åbningstiderne vil blive være taget i brug inden
årets udgang.

NYE ÅBNINGSTIDER I DECEMBER PÅ GENBRUGSPLADSERNE I FILSKOV,
VORBASSE OG SDR.OMME:
– 07-17 alle hverdage
– 10-16 lørdag
– Lukket søndag i vinterhalvåret (uge 44-11)
– 10-16 søndag i sommerhalvåret (12-43)
I julen holdes genbrugspladserne lukket:
– Juleaften d. 24.12
– 1. Juledag d. 25.12
– 2. Juledag d. 26.12
– Nytårsaften d. 31.12
– Nytårsdag d. 01.01

_______________________________________________________________________________

August 2020
Hilsen fra genbrugsvejlederne
Siden Filskov Info udkom i maj, er der taget vigtige beslutninger på miljøområdet i Billund
Kommune. Det får også indflydelse for vores genbrugsplads. Pladsen vil nemlig blive indhegnet og
aflåst. Akkurat som arbejdsgruppen havde ønsket fra start. Adgang kun via App el. kort, og
overvåget er den jo allerede. Pladsen vil derefter ikke have døgnåbent.

Vi er blevet lovet, at de 3 små genbrugspladser vil få indflydelse på, hvornår pladsen skal være
”åben”, og her i Filskov har vejlederne ønsket, at der skal være åbent så mange timer som muligt, så
vi kan køre på genbrugspladsen, når vi har behov for det, f.eks. når traileren er læsset, eller man har
fået hjælp til at få ryddet op eller fjernet haveaffald.

Af en trafiktælling sidst i februar i år fremgår det, at vi i Filskov har brugt pladsen i tidsrummet
6-24. Det vil man ikke kunne, når pladsen bliver indhegnet. Der vil være lukket om natten, men vi
har ønsket, at der skal være åben fra 7-20 i sommerperioden og fra 9-16 i vinterhalvåret.

Indhegningen medfører, at brugerne skal lade sig registrere for at få adgang til genbrugspladsen, og
herefter kan borgere fra andre kommuner ikke længere benytte vores plads. Det betyder også, at
hvis man ikke følger reglerne for affaldssortering eller efterlader emner, som hører til på de 2 store
genbrugspladser – f.eks. et klaver, som det skete i juni, eller et toilet stillet under skiltet, der jo netop
forbyder aflevering af sanitet – ja, så kan ens adgang til pladsen blive blokeret.

Heldigvis er det sådan, at rigtig mange af jer gør sig umage for at sortere korrekt, men der er stadig
nogle, som ikke kan læse! Ud for hver container står nu tydeligere skiltning, for det er ikke nok blot
at se på, hvad der ligger i forvejen. Kører man neden om containerne, så glemmer man vist at
studere skiltene. Affalds-ABC’en i mellemgangen er også stadig en god hjælp. Brug den. Der
arbejdes på, at man på et tidspunkt vil kunne hente ABC’en via mobilen.

Nogle emner består af flere ”råvarer”, f.eks. af træ, metal eller plast. Er det nemt at skille ad, så gør
det.

Vi må også gentage, at genbrugspladsen ikke er en legeplads. Nogle har i al fald muntret sig med at
smadre porcelæn.

Også denne sommer har nogle ikke tænkt på, at der også skal være plads til, at andre kan læsse
deres haveaffald af længst tilbage i hjørnet. Man tipper bare af.
Sten hører heller ikke med til haveaffald, for hvem vil købe havemuld med sten i? Sten afleveres på
de store pladser.

Vi vil kæmpe for alle jer, der benytter genbrugspladsen korrekt, så vi får så få begrænsninger som
muligt, for genbrugspladsen er et plus for byen, men I må også hjælpe til, så opgaven bliver
overkommelig.

Hilsen fra
Jens Peter, Poul, Finn, Jan, Niels, Johan, Jens Erik og Birgit

April 2020
Hilsen fra genbrugsvejlederne
Ved indgangen til april er genbrugspladsen igen blevet åbnet efter at have været lukket fra 13. marts p.g.a. Corona-pandemien efter ordre fra Kommunernes Landsforening (KL), som krævede øjeblikkelig lukning overalt i Danmark. Mange af os blev sikkert i første omgang overraskede. Var det også nødvendigt, for i Filskov plejer der ikke at komme så mange på en gang, at vi ikke kunne
holde afstand? Ved nærmere eftertanke, ja så kunne andre selvfølgelig vælge at køre til Filskov, når nu der var tid til at få ryddet op derhjemme, når nu de mange arbejdspladser blev lukket ned, og havesæsonen samtidig begynder.
Man går i gang med alle de ting, man ikke når i en travl hverdag. Derfor må vi udvise tålmodighed, hvis containerne er fyldte, og så vente med at aflevere, indtil vi igen har ”normale tilstande”.

Genåbningen er ledsaget af regler.
– Der må kun være 10 biler ad gangen på pladsen, – man holder 2 meters afstand
fra hverandre,
– man har handsker på,
– man har selv kost og skovl med, så man kan rydde op efter sig – både ude på
pladsen, men især i hjørnet med haveaffald.

Oprydning er ikke noget nyt, og det skal der heller ikke slækkes på, når Corona-krisen er overstået!

Her under nedlukningen har vi rigtig kunnet mærke, hvor meget det betyder, at vi har denne genbrugsplads i Filskov, og vi opfordrer endnu en gang til, at man gør sig umage med sorteringen, for vi skulle ikke gerne have fjernet flere sektioner, fordi der sløses.
Medarbejdere i Virksomhed og Affald, som er den afd., som genbrugspladserne hører under, er i gang med at registrere, hvad der kommes i containerne.
Det gøres bl.a. for kunne vurdere, om indretningen af pladsen skal ændres, om der fortsat skal være fri adgang døgnet rundt og om skiltningen kan forstås, fordi fejlsortering er dyr, og der er nok andet, som vi borgere hellere vil have, at kommunen bruger vores skattekroner til.

Hvordan opnår vi større ”træfsikkerhed” på genbrugspladsen?
Man prøver hjemmefra at finde ud af hvilken container, de forskellige emner skal fyldes i. Hertil er Affalds ABC en god hjælp. Den findes jo også her på vores hjemmeside.
ABC’en hænger også på genbrugspladsen, og den angiver rigtig placering af så godt som alle ting.
VIGTIGT: Respekter, at ikke alle emner må afleveres på vores plads, men skal til pladserne på Ribe Landevej syd for Grindsted eller Havremarken i Billund.

Kig på skiltene, der står ved de forskellige containere, og følg de små beskeder, der er klistret på containere. Der er desværre stadig nogle, der siger, at denne container har jeg altid brugt, så det fortsætter jeg med. Et eksempel kunne være øldåser. Der er en beholder til dem i en af de blå skibscontainere.

På enkelte emballager kan man nu læse hvilken sektion, man skal vælge. Hvor ville det være fantastisk, hvis alle producenter fulgte efter, ja om der blev lovgivet om dette tiltag.

Mere om os Filskov Info og denne hjemmeside har indtil nu været gruppens talerør, hvor vi fortæller, hvad der sker på vores genbrugsplads, og hvor vi giver råd og vejledning, og når man flytter til Filskov, så får man en folder om genbrugspladsen med i velkomstpakken. Er der brug for information her og nu,
sådan som vi oplevede det her ved lukning og genåbning af pladsen, så vil vi også gerne viderebringe beskeden via ”Filskov før- og nutid”.

Hilsen
Jens Peter, Poul, Finn, Jan, Niels, Johan, Jens Erik og Birgit
_____________________________________________________________________________________

November 2019
Filskov Genbrugsplads er nu 2 år

Hilsen fra genbrugsvejlederne.

Den 23. september var det 2 år siden, at genbrugspladsen åbnede. Det glæder os at høre, hvor glade man her i Filskov er for genbrugspladsen. Vi skal ikke ud på en lang køretur for at komme af med de effekter, vi ikke længere har brug for, ja, man kan også cykle dertil, og man kan aflevere, når det passer ind i ens hverdag og ikke skulle holde øje med, hvornår pladsen er åben. Sådan er vi også med til at indsamle råstoffer til genbrug. Dog er det ikke alt, man må aflevere.

De allerfleste gør sig umage med at placere emnerne i de rigtige containere, og er de i tvivl, så kigger de på tavlen i mellemgangen. Den, som vi kalder Affalds ABC. Kun emner i de mørkegrå felter må afleveres i Filskov. Resten skal til pladserne på Ribe Landevej syd for Grindsted eller Havremarken i Billund.

Ind imellem bliver listen opdateret, og er der stadig ting, som I ikke kan finde container til, så hører vi genbrugsvejledere – os med de gule veste – gerne fra jer. Der er jo også mulighed for at bruge de 4 beholdere derhjemme. I lågene er der god vejledning. Husholdningsaffald må selvfølgelig under ingen omstændigheder afleveres på genbrugspladsen. Nogle har efterspurgt en APP med Affalds ABC’en. Da vi i Filskov ikke har alle de sektioner, som en eksisterende APP har, så kommer vores APP ikke lige i nær fremtid.

Indrømmet – det er ikke altid lige let at finde den rigtige container. Træ er et eksempel, for hvad er udendørs træ? Og hvad er indendørs? De små skilte ved containerne skulle gerne kunne hjælpe, MEN kommunen er nu i færd med at få lavet nye med forbedret vejledning, ja måske er de allerede sat op, når I læser dette.

I Filskov kan vi rigtig mange ting – vil gerne være de bedste – men læse og derefter følge anvisningerne kan vi ikke alle. Kommunen, det er jo os. Derfor er det os, der skal betale for fejlafleveringer. Eksempelvis kan det koste 915 kr. at få tømt en container, der er forkert sorteret, og 40 kr., når den er korrekt sorteret.

 Med de store emner, der bare sættes af eller placeres i åbne såvel som lukkede containere, så har vi ikke indtryk af, at det er den ældste del af filskovborgerne, der er tale om, heller ikke at afleveringen altid kan klares af en enkelt person.

Først mistede vi containeren til mursten og tegl, og nu har det også været nødvendigt at låse Rep.containeren, da brugerne brugte den til at henstille møbler. Møbler skal jo afleveres på de 2 store pladser. Vi skulle jo helst ikke miste flere sektioner.

Ja, desværre er I ikke blevet meget bedre til:
at folde papkasserne ud
at lægge haveaffald tæt og i højden
at lægge øldåser i containeren specielt hertil – findes i skibscontaineren med de
mange små beholdere
at lukke lågerne på jern- og papcontaineren samt småt brandbart, inden I forlader
pladsen
at respektere Affalds-ABC’en.

For alle gælder, at man sørger for at rydde op efter sig. Nogle har en kost med, og det er en god idé.
Roderi avler roderi.

Hvorfor genbrugsvejleder?
Her i sommer startede ungdommen et opråb rettet mod os alle: Vi skal passe på vores klode. Deri kan ingen vel være uenig, men det betyder jo også, at man selv gør noget, og i Filskov kan man være med til at passe på vores genbrugsplads. Det er også en opgave, som en familie kan deltage i, naboer eller gode venner. Vi er i øjeblikket 3 hold med 2 personer, og 2 vejledere tager vagten alene. At være flere om det kan kun anbefales. Fordelen er, at vagtplanen kan holdes, selv om den ene er forhindret, og med en vagtplan kan man altid finde en at bytte med. Indtil nu har vi været på pladsen 2½ time hver 5. uge fordelt på 2 dage, men kan du kun afse mindre tid, så kan det også lade sig gøre, for så er der blot flere, der deles om opgaven.
At være genbrugsvejleder er ikke kun en opgave for Filskov borgere over 50!

Og hvad skal man så som genbrugsvejleder?
Rydde op på pladsen og i Byttecontaineren og hjælpe til med at vælge den rigtige container, hvis man bliver spurgt om det. Hvis der er fløjet noget ud i græsset omkring pladsen, så samler vi selvfølgelig også det op.
Er det også her i Filskov, at børnene skal gå forrest og få familien engageret?
Vi hører gerne fra jer, og vi har en mailadresse: filskovgenbrug@outlook.dk

Hilsen
Jens Peter, Poul, Finn, Jan, Niels, Johan, Jens Erik og Birgit


Nyt juni 2019
Siden indvielsen har vi desværre set os nødsaget til at foretage et par ændringer på Genbrugspladsen.
Således er der nu 17 affaldstyper, som kan afleveres her. Container til Mursten og Tegl er fjernet.
Ligeledes lukkes skibscontaineren, som vi kalder Rep.
Årsagen til disse ændringer er, at man ikke har respekteret, hvad der må afleveres i disse sektioner.
Møbler skal afleveres på Grindsted eller Billund Genbrugsplads.
Møbler i god stand kan man måske aflevere til genbrugsbutikker.
Husk af spørge først.
————————————————————–

Status maj 2019
– en hilsen fra genbrugsvejlederne.

Dejligt at det nu er forår, og dejligt at vi ikke behøver at køre så langt for at aflevere vores haveaffald og måske få havejord med hjem, så længe der altså er noget, for tilbuddet gælder så længe lager haves, altså efter først til mølle-princippet.
Vi forventer også, at der afleveres flere effekter, når det nu er blevet varmere i vejret.
Nu har vi haft 1½ år at øve os i, og så håber vi, at der fremover kun bliver få fejlsorteringer! Indtil nu har vi her i Filskov ikke meget at prale af.
Hvordan bliver vi bedre?
Hver husstand har et sæt affaldsbeholdere:
Kassen med brandbart (sort låg) – kompost (grønt låg)
Grøn beholder på hjul med de 2 rum: tv. papir, pap og blød plastik – th. hård plastik, glas og metal.
Brug dem og du er med til at minimere fejlsorteringen på genbrugspladsen.
Møbler er også stadig et stort problem. De må ikke afleveres på vores genbrugsplads, og det kan man tillige se i Affalds ABC.
De fleste møbler, som vi har set på pladsen, har også været i en sådan
stand, at muligheden for genbrug er utænkelig.
Møbler skal afleveres på genbrugspladserne på Ribe Landevej eller Havremarken i Billund.
MEN er dit møbel i så fin stand, at andre kunne få glæde af det, så vil vi anbefale dig at spørge vores lokale genbrugsbutik, om de er interesseret og kan videresælge det.
Hvis du alligevel vælger at aflevere dit møbel på Filskov Genbrugsplads, så kan du forvente en opringning fra Grindsted Kommune, der vil bede dig hente det igen.
Henter du ikke, kan du påregne at skulle betale for kommunens afhentning og destruktion.
Her i foråret sker der også nogle ændringer på selve pladsen.
Indgangen mellem de 2 skibscontainer, Bytte og Rep, bliver flyttet, så man nu skal gå ind ude fra pladsen. Herved bliver det muligt at følge med i, hvem det er, der stiller møbler fra sig.
Affalds ABC bliver også opdateret, og vi har bedt om opsætning af flere tavler, så den bliver mere synlig.
Har du mange emner med til genbrugspladsen, så vil vi anbefale dig, at du hjemmefra kigger på listen på vores hjemmeside under
Filskov InfoLand, Forsyning, Filskov Genbrugsplads.
Sidste gang ønskede vi, at I foldede papkasserne ud, lukkede lågerne, lagde øldåser i aluminiumsbeholderen og IKKE i metal samt sørgede for at lægge haveaffaldet tæt sammen og op mod volden.
De ønsker blev ikke helt opfyldt og gælder stadig.
Sidste gang opfordrede vi jer også til at tilbyde jeres hjælp som genbrugsvejledere, og det ønske har vi fået opfyldt. Vi har fået 3 nye genbrugsvejledere, og det er vi så glade for.
Ønsket om en ”venteliste” har vi stadig.
Hvem er den næste, som tilbyder at hjælpe vores by?
Vi ønsker alle en rigtig god sommer

Jens Peter, Poul, Finn, Leif, Johan, Jan, Niels, Jens Erik og Birgit
Genbrugsvejledere
—————————————————————————————
Status februar 2019
Det, vi som vi har advaret mod, nemlig den sløsede sortering, fik konsekvenser. Pladsen har mistet containeren til Mursten og Tegl. Det positive er så, at brugerne nu gør sig mere umage, for vi skal om muligt forhindre, at vi mister flere muligheder for at kunne aflevere vores ”affald” her i Filskov.
Det er også vores indtryk, at de allerfleste er af samme mening som os vejledere. Mange har lyttet, og det er ved at gå op for Filskovborgerne, at genbrug er nødvendig. Ressourcerne er ikke ubegrænsede.
Man bliver da overrasket over, hvor meget vi hver især lægger i affaldsbeholderne derhjemme, og hvor meget vi har brug for at aflevere her på genbrugspladsen. Affaldsbeholderne derhjemme skal vi selvfølgelig stadig bruge. Husholdningsaffald hører i al fald ikke til på genbrugspladsen.
Genbrugspladsen er heller ikke en legeplads. Børn må ikke selv opholde sig på pladsen, men måske er problemet nu løst, efter at vi har fået overvågning. Overvågning har vi ønsket helt fra planlægningsfasen. Nu har man lyttet til os, og vi blev de første her i kommunen, der fik kamera sat op.
Man bliver kontaktet af kommunen, hvis man ikke overholder de opstillede regler. På Affalds-ABC’en, som hænger på bagvæggen ud mod pladsen, kan man få afklaret, om emnet må afleveres her eller skal på en af de 2 store pladser, i Billund eller syd for Grindsted.
Hvor mange husker på, at kommunen, det er jo os borgere?
Vi skal dække de udgifter, der bliver, når vi ikke sorterer rigtigt. Sætter du blot dit elektronik, kemikalier, store møbler eller emner, der hører under begrebet ”Deponi” (se Affalds-ABC andet sted her på hjemmesiden), ja, så skal det afhentes, og hermed pålægger du dig selv og alle os andre borgere en udgift.
Hvad skal vi også blive bedre til?
* at folde papkasserne ud
* at lukke lågerne på containerne – det står jo også på siderne!
* at putte øldåserne i aluminiumsbeholderen inde i den store skibscontainer –
det står også på jerncontaineren
* at lægge haveaffaldet så tæt på volden som muligt, for så er der plads til meget, meget mere.

Containerne til indendørs- og udendørs træ volder os alle problemer. På det store skilt sidder der et mindre, som kan være dig en hjælp

 

OBS: Imprægnering kan være farveløs
Flere genbrugsvejledere
Vi har brug for flere, der går ind for genbrugsideen og derfor gerne vil være en del af vejlederteamet her i Filskov. Gerne fordelt over hele byen.
Det er nemlig ikke en uoverkommelig opgave at bidrage
til alles bedste.
Ingen har meldt sig indtil nu.

Forklaringerne har været:
– at man går på arbejde
– at man har børn
– at man selv/familien går til sport
– at man har andre tillidshverv
men måske er det den gruppe, der har mest gavn af denne plads, da der spares tid og benzin!
Vi vover den påstand, at næsten alle kunne være med i vores team, da vi altid kan tilpasse vagten og hyppigheden til den tid, du kan afse. Vi har nu vagten hver 5. uge i i 2½ time fordelt på 2 dage. Oftere bliver det ikke. Filskov er den by, der har færrest genbrugsvejledere. Tænk, om vi fik en ”venteliste”.
Kunne hver vej være repræsenteret på sådan en liste?
Vi vil være taknemmelig, hvis du tilbyder din hjælp.

Du kan kontakte os på mailadressen filskovgenbrug@outlook.dk
Jens Peter, Poul, Finn, Leif, Jens Erik og Birgit
Genbrugsvejledere


Ikke flere mursten og tegl på genbrugspladsen i Filskov!
6.11.2018
Asbestholdigt affald, porcelæn og andre fejlsorterede genstande finder
desværre stadig vej ned i containeren til mursten og tegl.
Det er en bekostelig affære for både økonomi og miljø, da affaldet skal
deponeres i stedet for at kunne genanvendes.
På baggrund af dette er der blevet truffet en politisk beslutning om at
fjerne den problematiske container, og det vil ikke længere være
muligt at aflevere mursten og tegl på genbrugspladsen i Filskov.
Mursten og tegl samt andre typer af byggeaffald skal fremover
afleveres på genbrugspladserne i Grindsted eller Billund.
For at forbedre sorteringen af det afleverede affald er det besluttet at
opsætte overvågningskamera. Kommunen vil fremadrettet kontakte
de brugere, som via overvågningen kan ses, ikke har brugt pladsen
korrekt.
—————————————————————————————

Se “En hilsen fra genbrugsvejlederne juli 2018” her: Genbrugsplads_juli_18

Filskov Genbrugsplads er den første af sin art i hele Danmark.

Pladsen blev indviet den 23. september 2017
Genbrugspladsen er døgnåben.

Der er 17 affaldstyper, som kan afleveres her, og ved hver container står skilte, der med billede viser, hvad man må komme i containeren.
Se sorteringsvejledningen her.

OBS!
Kemikalier, spildolie, elektronik og byggeaffald
skal afleveres på de store genbrugspladser i Grindsted eller Billund.