Lokalhistorisk Arkiv

Filskov Lokalhistoriske Arkiv er en selvejende institution med hjemsted i Filskov.
Dets arbejdsområde er Filskov Sogn i Billund Kommune.
FLA samarbejder med øvrige arkiver i Billund Kommune. FLA’s vedtægter er godkendt af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver og Ribe Amts Lokalarkiver

Her finder du os. 
Filskov Lokalhistoriske Arkiv har til formål, at indsamle, registrere, og bevare arkivalier, billeder, billed- og lyd optagelser og andre data uanset medium, af ikke statslig proveniens med tilknytning til Filskov Sogn, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden, efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskab og styrke interessen for Filskov Sogns historie.

Filskov Lokalhistoriske Arkiv
Bestyrelsen består af
Formand og sekretær Jakob Kristiansen tlf. 5124 8475
Næstformand Johannes Alsted tlf. 2427 4218
Kasserer Hugo Eriksen tlf. 7534 8081
Best. medlem
Verner Søvang

Mindestenen på Vildkærvej opsat 5. maj 2008. Samtidig med mindesten på Brunbjergvej.

Fra 1. august 2016 – ny åbningstid:
Første mandag i måneden 9.30 – 11.30
Første onsdag i måneden 19.00 – 21.00
Juli og December lukket.
Åbent efter aftale
kontakt:

Jakob Kristiansen 51248475
Arkivet har lokaler stillet til rådighed i Viadukthallen i Filskov.
Filskov Lokalhistoriske Arkiv arrangerer, med tilknytning til lokalhistorie, foredragsaften, studiekredse osv. disse arrangementer annonceres i ugeaviserne og/eller INFO!
Ønskes der yderligere information kan formanden kontaktes, ligesom arkivet gerne modtager arkivalier (billedmateriale, foreningsprotokoller osv.) til videre registrering og arkivering.
Program 2017

14. februar
Generalforsamling/Årsmøde Kl. 19.00 i arkivet.
Kurt Nørgård kommer og fortæller om, hvordan
det går med besættelsessamlingen i Grindsted.
Filskov Lokalarkiv er vært ved kaffe & brød.

28. februar – 31. marts
Udstilling i Billund Centeret,
i samarbejde med arkiverne i Billund Kommune.
Vores tema: Jernbanen 1917-1971.
Åbning 28. februar kl. 14.00.

4. maj
Mindehøjtidelighed ved ”Flyverstenene”
Brunbjergvej kl. 18.00 og derefter Vildkjærvej.
Efterfølgende kaffe i hallen.

11. juni
Åbent hus i Arkivet (søndag i Byfesten)
Fra kl. 13,30 til kl. 16,00.
Udstillingen fra Billundcentret vises.
Arkivet giver kaffe.

11. juli
Udflugt (Slå et kryds i kalenderen)
Se under Infoland under fritid eller i Info.
Turen går til Bryrup-Vrads Veteranbane, den
genfundne jernbanebro og Himmelbjerget.

11. nov
100 året for jernbanens etablering i Filskov (1917).
Ret til ændringer forbeholdes.

Skriv et svar