Børn fra Filskov Friskole i naturen marts 2017

Børnene fra Filskov Friskole er i forvejen storforbrugere af naturen i og omkring byen, men de glæder sig
alligevel helt vildt til de nye aktivitetsmuligheder som de nye stier vil medføre.