Filskov Vandværks ledningsnet kan ses via dette LINK, som blev forbedret med ny software version den 12-10-2016.

Før gravearbejde
Se på kortet, hvor vort ledningsnet ligger og undgå risiko for at beskadige vort ledningsnet.

Kortet viser hovedledninger, stikledninger og stikstophaner.
Disse dele er vandværkets ejendom.

Kortet viser ikke ledningsføring mellem forbrugssted og stikstophane (ligger indenfor byen normalt på matrikelgrænsen til andelshaverens ejendom).
Ledninger og andre installationer indenfor stikstophanen (set fra andelshaverens side) er andelshaverens ejendom og ansvar. Dog er vandmåleren vandværkets ejendom.

Bemærk

 • Det digitale kort over ledningsnettet er under opbygning. Ikke alle detaljer vises, men det kommer.
 • Vi er ved at tjekke kortets overensstemmelse med den faktiske virkelighed.
 • Bemærk især, at vi søger oplysning om en række stikstophaner.
  Stikstophanerne er normalt placeret på grænsen mellem vandværkets og forbrugerens ansvarsområde.
  Følger af manglende viden om stikstophanens placering (dvs vandtab og betaling herfor) er andelshaverens (forbrugerens) ansvar.
 • Vi opfordrer derfor alle andelshavere og forbrugere til at tjekke kortet og oplyse om manglende data til formanden.

InfoLand nyheder

  Lokal

 • Der er ingen indlæg

  Kommunal

 • Der er ingen indlæg