Kontaktudvalget

Foreningen KONTAKTUDVALGET er Filskovs centrale samarbejdsforum.
Kontaktudvalgets primære formål er at sikre, videreføre og udvikle Filskovs kvaliteter og værdier til borgernes fælles bedste. Foreningen samler og koordinere ideer fra foreninger, forsyningsselskaber, selvejende institutioner og borgere i Filskov.
Foreningen fungerer efter sendemandsprincippet.
Medlemmer er Filskovs foreninger, forsyningsselskaber og selvejende institutioner.
Til de fire faste årlige møder sender hver af disse én deltager.
Politikere med sæde i Billund Byråd og bopæl i Filskov Sogn har også adgang.
Andre enkeltpersoner eller repræsentanter fra initiativgrupper inviteres, når det i forbindelse med behandling af sager på dagsordenen er hensigtsmæssigt.
Kontaktudvalget blev etableret i 1978, og kort derefter begyndte udgivelsen af kvartalsbladet INFO.
INFO udkommer fire gange årligt og finansieres udelukkende af bladets annoncører.

INFO modtager indlæg fra alle og har redaktionel deadline d. 15. i den første måned i hvert kvartal.Efter kommunalreformen i 2006 oprettedes Billund LandDistriktsRåd (BLDR). Møderet i dette råd har lokalrådene fra landsbysamfundene i Billund Kommune. Kontaktudvalget er Filskovs lokalråd i BLDR.
I 2013 fik Kontaktudvalget efter 25 års virke egne vedtægter. Dermed omdannedes vort lokalråd fra et udvalg til en forening. Navnet ændredes dog ikke til fx Filskov Lokalråd, selv om Kontaktudvalget ikke længere er et udvalg.2012-11-13 vedtægt Kontaktudvalget Filskov
 
Bestyrelse genvalgt 2018:
Formand (valg lige årstal): Johan Andersen
Sekretær (valg ulige årstal): Mikael Lind
Kasserer (valg ulige årstal): Søren Elnegaard, med
Åse Jensen som regnskabfører, 2236 9175, aasetjensen@gmail.com.
Medlemmer: Repræsentant:
(ikke altid formanden)
Adresse:  Telefon: E-mail  
Filskov Antenneforening Andreas Andersen Kirkehusvej 8 75 34 87 87 andreas.andersen.privat@gmail.com
Filskov Energiselskab Kristian Petersen Amtsvejen 25A
kristian@geotherm.dk
Filskov FDF
Søren Nielsen
Skolegyden 1
4088 1409
nielsensoren@ymail.com
Filskov Friplejehjem Johan Andersen (formand) Omme Landevej 1 75 34 81 81 ja@filskovfriskole.dk
Filskov Friplejehjems Venner Sonja Laustsen Engdraget 10 75 34 81 44 sl03@mail.tele.dk
Filskov Friskole
og Børnehave
Brian Nissen Toften 24 20 73 19 65 bns@bll.dk
Filskov Idrætsforening Lene Carstens Åbrinken 3 28 35 89 02 lc@harryandersen.dk
Filskov Indre Mission Mikael Lind (sekretær) Gyvelvænget 18 79 37 07 16 linds@altiboxmail.dk
Filskov Jagtforening Carsten Rosengreen
Stilbjergvej 31,
Elkjær, 7323 Give
51 73 88 18
betina.jakobsen.rosengreen@mvb.net
Filskov Lokalhistoriske Arkiv Verner Søvang Engdraget 4 53 66 83 43 filskovlokalhistorie@yahoo.dk
Filskov Menighedsråd Jørn Jensen
Fiskerivej 28
20 99 84 83 lyngholm@jensen.mail.dk
Filskov Seniorklub Birgit Rasmussen Åbrinken 4 75 34 83 27 bjer@outlook.dk
Filskov Vandværk Holger Villumsen Slåenvej 10 61 18 35 55 hfv@adr.dk
Filskovs Fremtid Aps Jan Petersen
Fiskerivej 16 75 34 80 72 nyborggaard@mailto.dk
Viadukthallen Filskov Verner Søvang
Engdraget 4 53 66 83 43 verner.soevang@hotmail.com
Viadukthallens Venner (hvilende)      
INFO for Filskov og omegn
Mette Østergaard Hjortlundvej 5  75 34 81 63 infofilskov@gmail.com
Medlem af Billund Byråd Robert Terkelsen Søvangvej 19 75 34 84 58
23 30 60 54
rte@billund.dk
Ad hoc: Filskov Hjertestilav Sonja Lausten
Engdraget 10
75 34 81 44 sl03@mail.tele.dk
Ad hoc:
Genbrugspladsgruppen
Leif Lindeløv Gyvelvænget 29 30 13 69 62  lindeloev@yahoo.dk
Ad hoc:
Omme Landevej stilav
Søren Elnegaard (kasserer)
Omme Landevej 39 2020 3982 elnegaardfilskov@gmail.com
Ad hoc: Velkomstgruppen Helle Schmidt  Birkemosevej 20
 5137 7608 hds@vjl.dk
Ad hoc: VM i Fodboldgolf Louise Sandfeldt  Amtsvejen 34 2961 5581 louise@filskovkro.dk
Web: filskov.infoland.dk
John Havn  Toften 13
75 34 83 51 j.havn@mail.dk

Udvalget holder møde 4 gange årligt. Det sker den 2. tirsdag i anden måned i hvert kvartal – Hvis der i 1. kvartal er sammenfald med vinterferien, rykkes mødet til 1. tirsdag i måneden.
 

Referater:

2018-02-06 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2017-11-14 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2017-08-08 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2017-05-09 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2017-02-07 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2017-01-10 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2016-11-08 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2016-08-09 Kontaktudvalgsmøde REFERAT
2016-05-10 Kontaktudvalgsmøde REFERAT
2016-02-09 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2015-11-10 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2015-08-11 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2015-05-12 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

2015-02-03 Kontaktudvalgsmøde REFERAT

 
2014 Kontaktudvalget ÅRSBERETNING  
2014-11-11 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2014-08-12 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2014-05 13 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2014-02-04 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2013-11-12 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2013-08-13 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2013-05-14 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2013-02-05 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2012-11-13 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2012-08-14 …  
2012-05-08 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2012-02-07 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  
2011-11-08 Kontaktudvalgsmøde REFERAT  

Mødet den 9 februar 2010
Mødet den 3. februar 2009
Mødet den 11. november 2008

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.