Drift af vandværk og forsyning gennem ledningsnet til stikstophaner
varetages af Andelsselskabet Filskov Vandværk v/ bestyrelsen.

 1. Fejlmelding: Oplysning om driftsforstyrrelse, brud på ledning eller andre tekniske forhold
  rettes til foreningens formand, næstformand eller driftsleder – Klik her
 2. Ny tilslutning: Henvendelse om ny tilslutning og køb af andel (medlemskab) sker også til formand eller næstformand, der oplyser om priser, regler og praktiske forhold. Seneste prisliste er FVand Takstblad 2016, som også gælder i 2017 og 2018.
 3. Vandkvalitet: Prøver af vandets kvalitet tages af Højvang Laboratorier.
  Seneste prøve: 2018-05-02 FV boringskontrol
  / 2016-03-02 FV boringskontrol.
 4. Før gravearbejde: Husk at undersøge ledningsnettets placering før gravearbejde.
  a) Fra LER (LER = Det fælles LedningsEjer Register) kan du få en pdf-fil med kort over alle ledninger (hvis ledningsejeren har tilmeldt sig) – 
  Klik her
  b) Ved selvbetjening kan du se Filskov Vandværks eget kort – Klik her

InfoLand nyheder

  Lokal

 • Der er ingen indlæg

  Kommunal

 • Der er ingen indlæg